Viac detí v autobuse = menej áut na sídlisku: Petícia za zriadenie zastávky linky č. 91 na Panónskej ceste v Bratislave v blízkosti MŠ Vyšehradská, CZŠ Narnia a Cirkevného konzervatória v Bratislave

My, podpísaní občania, touto petíciou žiadame Dopravný podnik Bratislava a mesto Bratislava o zriadenie zastávky autobusovej linky č. 91 v bezprostrednej blízkosti prechodu pre chodcov na Panónskej ceste v Bratislave v blízkosti MŠ Vyšehradská, Vyšehradská 17 v Bratislave, CZŠ Narnia, Beňadická 38 v Bratislave a Cirkevného konzervatória, Beňadická 16 v Bratislave, ktorá zabezpečí priame dopravné spojenie uvedených inštitúcií s mestskými časťami Čunovo, Rusovce, Jarovce, rezidenčným projektom Slnečnice a Starým mestom.

 Ľudia ktorí musia dochádzať do tejto mestskej časti sú v dôsledku tejto situácie prinútení využívať individuálnu osobnú dopravu, čo celú dopravnú situáciu naďalej zaťažuje a spomaľuje. Výsledkom je obmedzená každodenná dopravná situácia, čo má negatívny vplyv na bezpečnosť detí ktoré navštevujú okolité vzdelávacie inštitúcie, občanov z okolitých sídlisk a na životné prostredie, avšak kvôli absencii zástavky autobusovej linky č. 91 v bezprostrednej blízkosti prechodu pre chodcov na Panónskej ceste v Bratislave, nemáme inú porovnateľnú alternatívu.

 Priame dopravné spojenie má potenciál zlepšiť dopravnú situáciu, znížiť počet motorových vozidiel pohybujúcich sa v okolí škôl a priľahlých bytových domov, zvýšiť mieru využívania MHD a tým vyvolať zmenu cestovných návykov žiakov, zamestnancov a návštevníkov uvedených škôl a podporiť ohľaduplnosť k životnému prostrediu.

Na vybudovaní a zriadení zastávky autobusovej linky č. 91 v bezprostrednej blízkosti prechodu pre chodcov na Panónskej ceste v Bratislave majú záujem aj obyvatelia okolitých ulíc Vyšehradská, Beňadická a i.

Zriadenie zástavky prispeje k zlepšeniu obojstranného dopravného spojenia s centrom a okolitými časťami mesta Bratislava.

Podpisujúcich občanov si dovolíme zároveň upozorniť na skutočnosť, že Vám bude doručená na Váš email správa obsahujúca link na potvrdenie správnosti Vašej e-mail adresy, na ktorý je potrebné kliknúť, inak Váš hlas nebude započítaný.


Alena Šalková    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Alena Šalková na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook