Viac detí v autobuse = menej áut na sídlisku: Petícia za zriadenie zastávky linky č. 91 na Panónskej ceste v Bratislave v blízkosti MŠ Vyšehradská, CZŠ Narnia a Cirkevného konzervatória v Bratislave

My, podpísaní občania, touto petíciou žiadame Dopravný podnik Bratislava a mesto Bratislava o zriadenie zastávky autobusovej linky č. 91 v bezprostrednej blízkosti prechodu pre chodcov na Panónskej ceste v Bratislave v blízkosti MŠ Vyšehradská, Vyšehradská 17 v Bratislave, CZŠ Narnia, Beňadická 38 v Bratislave a Cirkevného konzervatória, Beňadická 16 v Bratislave, ktorá zabezpečí priame dopravné spojenie uvedených inštitúcií s mestskými časťami Čunovo, Rusovce, Jarovce, rezidenčným projektom Slnečnice a Starým mestom.

 Ľudia ktorí musia dochádzať do tejto mestskej časti sú v dôsledku tejto situácie prinútení využívať individuálnu osobnú dopravu, čo celú dopravnú situáciu naďalej zaťažuje a spomaľuje. Výsledkom je obmedzená každodenná dopravná situácia, čo má negatívny vplyv na bezpečnosť detí ktoré navštevujú okolité vzdelávacie inštitúcie, občanov z okolitých sídlisk a na životné prostredie, avšak kvôli absencii zástavky autobusovej linky č. 91 v bezprostrednej blízkosti prechodu pre chodcov na Panónskej ceste v Bratislave, nemáme inú porovnateľnú alternatívu.

 Priame dopravné spojenie má potenciál zlepšiť dopravnú situáciu, znížiť počet motorových vozidiel pohybujúcich sa v okolí škôl a priľahlých bytových domov, zvýšiť mieru využívania MHD a tým vyvolať zmenu cestovných návykov žiakov, zamestnancov a návštevníkov uvedených škôl a podporiť ohľaduplnosť k životnému prostrediu.

Na vybudovaní a zriadení zastávky autobusovej linky č. 91 v bezprostrednej blízkosti prechodu pre chodcov na Panónskej ceste v Bratislave majú záujem aj obyvatelia okolitých ulíc Vyšehradská, Beňadická a i.

Zriadenie zástavky prispeje k zlepšeniu obojstranného dopravného spojenia s centrom a okolitými časťami mesta Bratislava.

Podpisujúcich občanov si dovolíme zároveň upozorniť na skutočnosť, že Vám bude doručená na Váš email správa obsahujúca link na potvrdenie správnosti Vašej e-mail adresy, na ktorý je potrebné kliknúť, inak Váš hlas nebude započítaný.


Alena Šalková    Kontaktujte autora petície