Verejná výzva na dodržiavanie Zákonníka práce vo firme Dell s.r.o.

Americká firma Dell sa rozhodla hrubou silou rozbiť odbory vo svojej slovenskej pobočke.

Robí tak napriek slovenským zákonom ktoré špeciálne chránia orgány odborov zodpovedné za kolektívne vyjednávanie. Z 10 členov Predsedníctva odborov zodpovedných za kolektívne vyjednávanie už štyrom zrušili pracovnú pozíciu a dvom doručili výpoveď.

Ku 31.1. doručili výpoveď i Predsedovi odborov v Dell s.r.o. Danielovi Andráškovi napriek tomu že:

1)Slovenský Zákonník práce vyžaduje súhlas odborov s prepustením člena riadiaceho orgánu. Tento nedostali.

2)Slovenský Zákonník práce vyžaduje súhlas Európskej zamestnaneckej rady, ktorej p. Andráško predsedá. Tento nedostali

3)Slovenský Zákonník práce vyžaduje súhlas úradu práce, keďže p. Andráško je ZŤP a požíva i túto špeciálnu ochranu. Ani tu súhlas nedostali, zamietavé stanovisko prišlo z prvého. i druhého stupňa úradu.

Napriek trojitej ochrane a  trom nesúhlasným stanoviskám, sa pobočka firmy Dell Technologies na Slovensku rozhodla zastrašovať a udupať odbory a tým vyslať jasný signál všetkým v odboroch zorganizovaným zamestnancom aby boli ticho.

 My ticho nebudeme! Tento prístup manažmentu slovenskej pobočky Dell zásadne rozporuje demokratické hodnoty v právnom štáte Európskej únie, čo je v rozpore s našimi hodnotami a očakávaniami.

Touto verejnou výzvou žiadame vedenie Dell s.r.o., aby rešpektovali Zákonník práce, základné princípy slobody, základné práva zamestnancov organizovať sa a bojovať za svoje práva a aby stiahli výpovede všetkých členov Predsedníctva odborov.

 Zároveň žiadame európske vedenie spoločnosti DELL, aby vykonalo kontrolu a zjednalo nápravu pri porušovaní platných zákonov Slovenskej republiky a zabezpečilo ukončenie praktík smerujúcich k zastrašovaniu vedenia odborov.


Technologies Unions Slovakia    Kontaktujte autora petície