Ulica Antona Srholca v Bratislave-Devínskej Novej Vsi

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na svojom riadnom zasadnutí dňa 12. februára 2019 hlasmi všetkých prítomných poslancov schválilo odporúčanie, aby sa novovzniknutá ulica v Devínskej Novej Vsi pomenovala ako "Ulica Antona Srholca", od obytného súboru Devínka smerom von z Devínskej Novej Vsi, kde má byť ulica v budúcnosti predĺžená až po diaľnicu D2. Máme za to, že toto miesto je patrične dôstojné a vhodné. Preto žiadame volených zástupcov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, aby schválili pomenovanie novovzniknutej ulice, po významnej osobnosti Slovenska akou bol Anton Srholec, ktorá bude čoskoro spájať katastre viacerých mestských častí.


Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook