Petícia za zachovanie basketbalového koša na ihrisku medzi Bottovou ulicou, Nešporovou ulicou a ulicou Čsl Armády v meste Šaľa

Poskytnutím svojich údajov v rozsahu, meno, priezvisko, email, mesto a krajina vyjadrujete súhlas so zachovaním basketbalového koša na ihrisku medzi Bottovou ulicou, Nešporovou ulicou a ulicou Čsl Armády v meste Šaľa.

 

Svojim podpisom (vyplnením petície a jej odoslaním) dávate súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, email a telefónne číslo (v prípade jeho poskytnutia) podľa článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES („GDPR“) za účelom zachovania basketbalového koša na ihrisku medzi Bottovou ulicou, Nešporovou ulicou a ulicou Čsl Armády v meste Šaľa ("účel").