STOP lesbickej vianočnej reklame na TV JOJ!

douglas_sk_v2.png

AKTUALIZÁCIA: OD 19.12. REKLAMA VO VYSIELANÍ TV JOJ NIE JE

Vážený pán riaditeľ,

s poľutovaním sme zistili, že sa Vaša televízia rozhodla odvysielať vianočnú reklamu parfumérie Douglas, v ktorej vystupuje bozkávajúci sa lesbický pár. Pre nás, nižšie podpísaných slovenských televíznych divákov, rodičov a starých rodičov, je absolútne neprijateľné, aby bol na jednom z hlavných televíznych programov prezentovaný homosexuálny životný štýl, obzvlášť v hlavnom vysielacom čase a tiež v spojení s blížiacimi s Vianocami, ktoré stále drvivá väčšina obyvateľov Slovenskej republiky vníma ako jeden z najvýznamnejších kresťanských sviatkov.

Podľa § 1 vyhlášky 589/2007 Ministerstva kultúry SR sú „Audiovizuálne diela, multimediálne diela, programy poskytované prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a programy alebo iné zložky televíznej programovej služby sa klasifikujú ako nevhodné a neprístupné pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov, ak obsahujú“ (...) sexuálne scény alebo sexuálne správanie vrátane promiskuitného správania, ktoré sú prezentované ako forma zábavy, scény spojené s prejavmi sexuálneho násilia alebo sexuálnymi deviáciami.

V čase, v ktorom bol daný reklamný spot odvysielaný, ho môžu zhliadnuť aj deti a dospievajúci. Žiadame Vás preto o bezodkladné stiahnutie tejto pohoršujúcej a krajne nevhodnej reklamy z vysielania televízie Joj.

Prosíme Vás, aby ste pri výbere reklamných spotov, ktoré sa rozhodne Vaša televízia odvysielať, brali do úvahy aj ich morálnu hodnotu a prijateľnosť alebo neprijateľnosť pre väčšinovú slovenskú spoločnosť.


Inštitút Slovacia Christiana    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Inštitút Slovacia Christiana na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...