ūüáłūüáįūüáļūüᶠPet√≠cia za pokrańćovanie Slovenskej republiky vo vojenskej pomoci Ukrajine

Koment√°re

#203

Suhlasim...

Ludmila Pospisilova (Bojnice, 2023-10-27)

#207

Podpisujem,lebo zo svojho okna vid√≠m UŇĺhorod a nińć si neprajem viac ako mier pre vŇ°etk√Ĺch Ukrajincov.Pre v√Ĺchodne Slovensko bude najvacsim stimulom po mnohych rokoch silna a slobodna Ukrajina !!! Sl√°va Ukrajini, Herojam Sl√°va ūüáļūüᶠūüáłūüáį ūüĎć

Diana Huberov√° (BeŇĺovce, 2023-10-27)

#210

Podpisujem lebo chcem aby Ukrajina vyhrala t√ļto vojnu.

ńĹubom√≠r Kram√°r (B√°novce nad Bebravou , 2023-10-27)

#216

Je to spr√°vna vec.

ńĹuboŇ° Jurena (Kńĺańćany , 2023-10-27)

#217

Tak je to spr√°vne

Andrea ńĆuńćvarov√° (Budovateńĺsk√° 694/9, 2023-10-27)

#220

Podporujem moralne obranu Ukrajiny proti Ruskemu agresorovi a mam obavy z toho, ked Rusko nad Ukrajinou zvitazi.

Martin ŇĹolna (Humenn√©, 2023-10-27)

#227

Vojensky pom√°haŇ• napadnut√©mu susedovi je spr√°vne a potrebn√©. –°–Ľ–į–≤–į –£–ļ—Ä–į—ó–Ĺ—Ė ūüáļūüá¶ūüĎć

Peter Salaj (Trnava , 2023-10-27)

#232

o tomto sa nediskutuje

Stanislav Kalman (Tlmańće, 2023-10-27)

#235

KaŇĺd√° krajina m√° pr√°vo na slobodu

Mat√ļŇ° Majern√≠k (҆ariŇ°sk√© Michańĺany, 2023-10-27)

#236

Lebo prolet√°ri vŇ°etk√Ĺch kraj√≠n pobozkajte si riŇ•

Peter Chovanńć√≠k (Martin, 2023-10-27)

#241

PretoŇĺe je to v naŇ°om vlastnom z√°ujme aby sme Rusko nemali na hraniciach

ńĹuboslav MiŇ°aga (KoŇ°ice , 2023-10-27)

#246

Len vńŹaka statońćn√©mu boju suver√©nnej Ukrajiny za svoju hol√ļ existenciu sa vojna drŇĺ√≠ mimo n√°s. Je v existenńćnom z√°ujme SR aby sa Rusko vr√°tilo k reŇ°pektovaniu medzin√°rodn√©ho pr√°va a opustilo okupovan√© √ļzemia suver√©nnej Ukrajiny. K tomu ved√ļ vŇ°etky snahy EU, NATO a OSN vr√°tanie dodavok zbran√≠ na obranu napadnuteho Ň°t√°tu proti agresorovi. Nie je v z√°ujme Slovenska √≠sŇ• proti t√Ĺmto snah√°m a tvrdiŇ•, Ňĺe vojna veden√° Ruskom v Ukrajine nie je naŇ°a vec alebo dokonca tvrdiŇ•, Ňĺe Rusku treba ust√ļpiŇ• a ponechaŇ• mu vojenskou agresiou okupovan√© √ļzemia patriace suver√©nnej Ukrajine. Naopak, je v z√°ujme Slovenska ako integr√°lne s√ļńćasti t√Ĺchto medzin√°rodn√Ĺch Ň°trukt√ļr podieńĺaŇ• sa akt√≠vne na spolońćnej politike, ktor√° je nielen v z√°ujme Ukrajiny, ale kaŇĺd√©ho Ň°t√°tu na svete, ktor√Ĺ by potencialne mohol byŇ• napadnut√Ĺ niekym silnejŇ°√≠m za √ļńćelom z√≠skania jeho √ļzemia. Nie je v z√°ujme Slovenska aby podporovalo medzin√°rodn√© zlońćiny. A vojensk√° agresia na √ļzemie in√©ho suver√©nneho Ň°t√°tu za √ļńćelom z√≠skania jeho √ļzemia tak√Ĺmto medzin√°rodn√Ĺm zlońćinom je.

SoŇąa Jaszberenyiova (Ilava, 2023-10-27)

#249

S√ļhlas√≠m

Matus Fulajtar (M√Ĺtna , 2023-10-27)

#250

Podpisujem lebo je to naҰa povinnosҕ.

vladim√≠r ҆oltis (Mengusovce, 2023-10-27)

#254

Je to jedin√© spr√°vne rieŇ°enie, ako pom√īcŇ• susedom.

Peter ҆imńć√°k (Hozelec, 2023-10-27)

#256

Podpisujem, lebo odsudzujem agresiu Ruska a jeho mocensk√© ch√ļŇ•ky

Marie Klińćkov√° (҆irok√© , 2023-10-27)

#263

Rusko je hrozba

Vladim√≠r Popovińć (Vranov , 2023-10-27)

#268

Podpisujem lebo chcem maŇ• za suseda Ukrajinu a nie ment√°lne zaostal√© imperialistick√© RuSSko ...

Richard Konc (Nitra, 2023-10-27)

#276

Podpisujem, lebo sa sused m√° pr√°vo br√°niŇ• proti vojenskej agresii a len tak zabezpeńćime mier aj u n√°s.

Miroslava MaŇ°lejov√° (Sabinov, 2023-10-27)

#281

Podpora Ukrajiny je jedin√° spr√°vna vec.

Martin Sedlak (Prievidza , 2023-10-27)

#283

Podpisujem lebo nes√ļhlas√≠m s kolaborantskym prorussk√Ĺm postojom slovenskej vl√°dy. Vojna na Ukrajine sa n√°s t√Ĺka a je v naŇ°om z√°ujme aby russko nezv√≠Ň•azilo.

Pavol Fiala (Bratislava, 2023-10-27)

#285

Lebo pomahat obeti terorizmu je spravne.

Tibor Dungel (Brezova pod bradlom, 2023-10-27)

#287

Ukrajina m√° byŇ• slobodn√°, nez√°visl√° na Rusku.

Pavol Timko (Horn√Ĺ Bar, 2023-10-27)

#292

bojuju za aj za nasu slobodu

Antonia Leginusova (Habovka, 2023-10-27)

#295

Je to moja etick√° povinnosŇ• vońći Ukrajincom.

Ervin Ryb√°r (҆ańĺa , 2023-10-27)

#297

Lebo Ukrajina brani nielen svoju slobodu ale aj slobodu krajin v√Ĺchodnej Europy, bojuje za hodnoty ktore ńĺudia tu na Slovensku si ńćastokr√°t nevaŇĺia lebo uŇĺ su pre nich samozrejmosŇ•ou. A si to uvedomia aŇĺ keńŹ o nich pr√≠du.... dufam tento scen√°r sa neodohra. Preto musime pom√°haŇ•.

Olena Kov√°ńćov√° (Michalovce , 2023-10-27)

#301

Som Slovan a Slovania bojiju spolu proti agresii teroristov, ktori vtrhli aby vrazeili obcaniv suverenneho Slovanskeho statu

Marek SENSEL (Martin, 2023-10-27)

#304

Kozak

Dusan Kozak (Bratislava, 2023-10-27)

#309

BezpeńćnosŇ• n√°Ň°ho v√Ĺchodn√©ho suseda je pre SR Z√ĀSADN√Ā.

Martin Urbanńćok (Ivanka pri Dunaji, 2023-10-27)

#313

Podpisujem, lebo som zasadne proti ukonceniu vojenskej pomoci Ukrajine

Stanislav Glejdura (Kov√°ńćov√° , 2023-10-27)

#326

Lebo tak je to spr√°vne.Slovensko mus√≠ pom√°haŇ• svojmu susedovi Ukrajine. Treba zastaviŇ• agres√≠vne ruSSko!

Mari√°n Kuruc (҆urany , 2023-10-27)

#329

Ukrajina m√° rovnako ako kaŇĺd√Ĺ in√Ĺ Ň°t√°t pr√°vo na √ļzemn√ļ celistvosŇ•, slobodu a nez√°vislosŇ• v rozsahu, v akom jej boli medzin√°rodne uznan√© na p√īde OSN, ńćo akceptovalo aj Rusko. Rusko je agresor a vinn√≠k vojnov√©ho konfliktu a jeho arm√°da mus√≠ opustiŇ• √ļzemie Ukrajiny. AŇĺ potom sa skonńć√≠ vojna. ńĹudia Ňĺij√ļci na Slovensku maj√ļ pr√°vo pom√°haŇ• Ukrajine a podporovaŇ• ju nielen humanit√°rne, ale aj technick√Ĺm a vojensk√Ĺm vybaven√≠m.

JiŇô√≠ Kol√≠nsk√Ĺ (Liptovsk√Ĺ Mikul√°Ň°, 2023-10-27)

#332

Na Ukrajine sa bojuje o slobodu a bezpeńćnosŇ• Eur√≥py. Okrem toho, Ňĺe pom√°haŇ• napadnut√©mu je mor√°lne a spr√°vne, je to pre n√°s aj lacnejŇ°ie a jednoduchŇ°ie, ako keby sa malo bojovaŇ• u n√°s.

Michal Kub√°Ňą (҆tef√°nikova 1513/29, 031 01Liptovsk√Ĺ Mikul√°Ň° , 2023-10-27)

#340

Ide aj o nasu buducnost! Slava Ukrajine!

Tatiana Balajkova (Bratislava, 2023-10-27)

#347

Stop Rusku a pomoc Ukrajine

Rastislav ForiŇ° (Bardejov , 2023-10-27)

#354

PovaŇĺujem to za minimum, ako m√īŇĺeme pom√īcŇ• ńĺuńŹom, ktor√≠ sa z v√īle in√Ĺch ocitli v genoc√≠dnej vojne!

Stanislava Majerov√° (KoŇ°ice, 2023-10-27)

#358

Ukrajina si t√ļto pomoc zasl√ļŇĺi!

Ivona Bolebruchov√° (Kopńćany, 2023-10-27)

#360

Ukrajina mus√≠ zv√≠Ň•aziŇ•!

Ján Zsóka (Nové Zámky , 2023-10-27)

#362

Lebo fico je kreten

Matej Ochotnicky (Presov, 2023-10-27)

#364

Podpisujem

Ren√°ta LeŇ°kanińćov√° (Sekule, 2023-10-27)

#374

Stempak

Vladim√≠r Stempak (SpiŇ°sk√° Bela, 2023-10-27)

#376

Kapitul√°cia Ukrajiny by znamenala zmenu svetov√©ho poriadku ak√Ĺ plat√≠ od konca II. svetovej vojny. SilnejŇ°√≠ si anektuje cudzie, spravidla susedn√© √ļzemie, bez n√°hrady silou. To sa naz√Ĺva imperializmus. Pre Slovensko potenci√°lna hrozba v bud√ļcnosti v r√°mci boja o vodu. Kto si vie spońć√≠taŇ• dva a dva vie o ńćo ide. Energetick√° z√°vislosŇ• na Rusku skonńć√≠ odp√ļtan√≠m sa od fos√≠lnych pal√≠v. ńĆiŇĺe Rusko pre Slovensko prestane byŇ• d√īleŇĺit√©.

Emil Kral√°k (Topolńćany, 2023-10-27)

#378

nechcem,aby zv√≠Ň•azila arogancia sily ruska a v bud√ļcnosti, aby sme neostali v podobnej situ√°cii ako ukrajina

҆√°rka Brez√°nyov√° (Divinka, 2023-10-27)

#379

Humanitarna pomoc nevyzenie okupantov z Ukrajiny. Slava Ukraini!

Richard Garaj (Pezinok, 2023-10-27)

#380

je to to spravne co v tejto dobe treba spravit - podporovat krajinu, ktora sa brani.

Richard Vranka (Koseca, 2023-10-27)

#386

Fico je kokot

Radoslav Michalovic (Prievidza, 2023-10-27)

#388

Podpisujem!

Slavomír Jakubek (Bratislava, 2023-10-27)

#389

N√°Ň° sused je napadnut√Ĺ agres√≠vnym, teroristick√Ĺm a zlońćineck√Ĺm Ruskom, ktor√© √ļtońć√≠ na naŇ°u kult√ļru a civiliz√°ciu a vedie aj proti n√°m hybridn√ļ, dezinformańćn√ļ vojnu.
Ukrajina bojuje aj za n√°s.
Nechcem sa hanbiŇ• za Slovensko, Ňĺe sa obr√°ti chrbtom susedom v n√ļdzi.

R√≥bert P√©ter (Vinińćn√© , 2023-10-27)

#392

Ukrajine mus√≠me pom√°haŇ•.radŇ°ej im pom√īcŇ•,ako nechaŇ• Ficovmu zlońćineck√©mu zlepencu rozkradn√ļŇ• mili√≥ny ‚ā¨.

Tom√°Ň° Ferianc (Martin , 2023-10-27)Platen√° reklama

T√ļto pet√≠ciu budeme propagovaŇ• pred 3000 ńĺuńŹmi.

Dozvedieҕ sa viac...