Ponechajme pôvodné vstupné monumenty!

Komentáre

#806

Za pôvodné vstupné monumenty

Anna Mošková (Dubnica nad Váhom, 2023-08-25)

#809

Zachovanie histórie.

Milan Vrana (Dubnica nad Vahom , 2023-10-26)