Petícia proti povinnému zavedeniu 3. hodiny telesnej a športovej výchovy v školách

Komentáre

#18

Som presvedčený o tom, že návrh na zavedenie tretej hodiny telesnej výchovy takýmto spôsobom, je možno navrhovaný s dobrým úmyslom, ale je prejavom absolútnej neznalosti (alebo ignorovaním) aktuálneho stavu, možností a podmienok škôl.

Milan Marton (Trenčín, 2023-03-17)

#25

Súhlasím s odôvodneniami v tejto petícii.

Katarína Švajdová (Stránske, 2023-03-17)

#27

Súhlasím s dôvodmi pre NEzavedenie 3tej hodiny TŠV na školách.

Tatiana Mikuskova (Bratislava, 2023-03-17)

#31

Naša škola nedisponuje vlastnou telocvičňou. Z dôvodu bezpečnosti žiakov ( vyučovanie TŠV prebieha na dolnej chodbe školy) je to pre nás nepredstaviteľné.

Karla Valent (Klasov, 2023-03-17)

#41

Naši žiaci majú dostatok športových krúžkov v poobedňajšom čase.

Jaroslava Srničková (Korňa, 2023-03-17)

#55

Ide o absolútne nekoncepčné riešenie, ktoré hrubo zasiahne do školského vzdelávacieho programu. Navyše nemáme kapacity, kde tuto hodinu odučiť.

Marek Golian (Hrochoť, 2023-03-17)

#62

Naša škola nemá priestorové kapacity na navýšenie počtu hodín telesnej výchovy.

Zdenka Figurová (Košice, 2023-03-17)

#64

To nevyrieši problém

Janka Brezinova-Gráčová (Pezinok, 2023-03-17)

#69

3. hodina TSV by vzala niektorú z disponibilných hodín (a tie potrebujeme)

Jarmila Bóriková (Košice - Nad jazerom, 2023-03-17)

#78

Naša škola nemá vytvorenú telocvičňu, teda žiaci už teraz nemajú kde poriadne cvičiť

Lívia Šimková (Martin, 2023-03-17)

#81

Nesúhlasím so zavedením 3. hodiny telesnej výchovy z kapacitných dôvodov.

Jana Schubertová (Žilina, 2023-03-17)

#85

Podpisujem, lebo disponabilné hodiny potrebujeme na iné vyučovaciu hodinu, navyše podmienky na zvýšenie hodiny TSV nie sú vytvorené.

Eleonóra Fehérová (Fiľakovo, 2023-03-17)

#93

vymyslieť takúto novelizáciu za aktuálnych podmienok je nelogické a neodborné...

Ákos Bugár (Jahodná, 2023-03-17)

#97

Školy nemajú podmienky na navýšenie hodín TV. Zase ideme stavať dom od strechy.

Vladimír Dravecký (Švábovce, 2023-03-17)

#114

Pretože namáme priestor na cvičenie, ani pedagóga. Už teraz sú 2 triedy naraz v cvičebnom priestore, keďže nemáme telocvičňu.

Ingrid Turčinová (Budmerice, 2023-03-17)

#122

Podpisujem, lebo v chladnom počasí cvičíme v triede, nakoľko nemame telocvičňu.

Gabriela Kubikova (Lučenec, 2023-03-17)

#139

Súhlasím s obsahom petície.

Tímea Kelecsényiová (Pukanec , 2023-03-17)

#141

Priestorové problémy, nedostatok kvalifikovaných telocvikárov, málo dispon. hod.

Norbert Adam (Rimavska Sobota, 2023-03-17)

#145

Podpisujem, lebo súhlasím s obsahom tejto petície. Chýbajú nám učitelia i priestory na realizáciu telesnej výchovy.

Alena Petrovicsová (Trstice, 2023-03-17)

#147

Plne súhlasím s obsahom petície v plnej miere súhlasím.

Adriana Juhosová Szabadosová (Trstice, 2023-03-17)

#151

Zdravie a pohyb detí je potrebné rozvíjať a ovplyvňovať iným spôsobom, a predovšetkým v rodinách a nenechávať riešenie všetkých problémov našich detí na školy.

Bibiána Bartková (Seňa, 2023-03-17)

#154

Som zástupkyňa na ZŠ. Okrem bežných hodín TSV máme aj športovú prípravu a telocvične máme už teraz na 100percent vyťažené.

Jana Košinárová (Borčice , 2023-03-17)

#159

Pretože to bude na úkor predmetov, ktoré sú z hľadiska obsahu dôležité pre formovanie vedomosti a zručností žiakov. Fyzickým aktivitám sa môžu venovať v rámci krúžkovej činnosti , respektíve vo voľnom čase.

Miroslava Piarova (Tuhár, 2023-03-17)

#161

Viem, že na výuku 3. hodiny telesnej výchovy nemajú školy priestorové možnosti

Zuzana Burjanová (Bratislava, 2023-03-17)

#167

Nie je to možné zabezpečiť z priestorových dôvodov.

Katarína Grečková (Markušovce, 2023-03-17)

#176

Nemáme telocvičňu, malé priestory v škole.

Anna Jakubcová (Martin, 2023-03-17)

#178

Nemáme vlastnú telocvičňu.

Andrea Hutnik (Slovensko , 2023-03-17)

#180

Podpisujem,pretože nemáme na škole ani telocvičňu a učiť TV na chodbe je utrpenie.Úplne stačí trpieť 2 hodiny a nie 3 hodiny do týždňa.

Slavomíra Orlová (Kostolište, 2023-03-17)

#181

Stotožňujem sa s petíciou proti povinnosti zaviesť 3. povinnú hodinu telesnej výchovy na ZŠ, nakoľko už teraz máme problém s umiestnením detí v telocvični kvôli veľkému počtu tried v škole.

Jana Surovčíková (Bratislava , 2023-03-17)

#183

Som na škole, kde si prenajímate telocvičňu vedľajšej školy a tento rok sa to ani poriadne nepodarilo vykryť.

Kristína Michalicová (Cerová, 2023-03-17)

#191

Súhlasím s peticiou

Dagmar Smolcová-Vašová (Rimavská Sobota, 2023-03-17)

#195

Podpisuje,lebo si neprajem navyšovať hodinu telesnej a športovej výchovy na úkor iných predmetov alebo disponibilných hodín

Tatiana Šagátová (Banská Bystrica, 2023-03-17)

#199

Už teraz je pre našu školu ťažké poskytnúť všetkým našim žiakom telocvičňu počas telesnej výchovy.

Peter Hurinek (Žilina , 2023-03-17)