STOP spaľovni!

Komentáre

#814

Volosinova

Andrea Volosinova (Jasov, 2021-05-01)

#819

Lebo MILUJEM prirodu

Anna Janosova (Krompachy, 2021-05-01)

#822

Spalovna nepatri na take pekne miesto a hlavne ku chranenim zvieratam

Blazej Varga (Buzica, 2021-05-01)

#823

Stačí že máme v našom blízkom okolí cementáreň kde sa tiež spaľuje veľké množstvo energetického odpadu...

Marek Ďurko (Dvorníky, 2021-05-01)

#824

Neberte nám prírodu a jej krásy. Jediný kto vie zničiť ľudské zdravie, a šťastie je človek. Tak prosím už dosť !

Katarína Pomahačová (Banská Bystrica, 2021-05-01)

#826

Milujem prírodou. A spaľovňa nech sa da inde....

Barbora Gáborová (Krásno nad kysucou , 2021-05-01)

#834

zivotne prostredie v janiku sa rapidne zhorsi

pavol markovic (janik, 2021-05-01)

#845

Na prírode záleží 🌼🤞

Laura Dimová (Trnava, 2021-05-01)

#854

Prírodu treba chrániť.

Jana Melišová (Bratislava, 2021-05-01)

#862

Lebo chcem

Kristián Očenáš (Drienov, 2021-05-01)

#868

Mam rada prírodu

Julia Nemčíková (Ľutina 197 , 2021-05-01)

#882

Jakubco á

Zuzana Jakubcová (Žilina, 2021-05-01)

#888

Treba si chrániť čo máme

Beáta Machová (Nitra, 2021-05-01)

#906

Podpisujem lebo mi záleží
na krajine v ktorej žijem .
Chcem abysme tu mali zdravé životne prostredie .

Jana Kollárová (Šala, 2021-05-01)

#941

podporujem petíciu
nesúhlasím vybudovaním spaľovne

Alexander Szabó (Zadiel, 2021-05-02)

#959

Podpisujem, lebo sa mi nepáči smerovanie štátnej politiky a jej postupov v súvislosti s formou ochrany životného prostredia.

Daniela Majerčáková (Radatice , 2021-05-02)

#961

Biomasu treba pouzit na zurodnenie pody

Mariana Dachova (Bratislava , 2021-05-02)

#963

Realizaci by:
1. mala negatívny dopad na zdravie obyvateľstva a stav už aj tak výrazne znečisteného životného prostredia, ktoré je v Košickej kotline dlhodobo zaťažované hutníckym priemyslom (US STEEL), výrobou stavebných hmôt (Cementáreň Turňa) a intenzívnym poľnohospodárstvom.
2. mala negatívny dopad na množstvo škodlivých emisií v ovzduší s dosahom na širšie okolie vrátane priľahlých oblastí Maďarska (vzhľadom na prevládajúce severné prúdenie),
3. mala negatívny dopad na dopravné zaťaženie cestných komunikácií a mostov a ich stav, spojený so zvýšením hlučnosti, prašnosti a vibrácií vrátane jedinej spojnice - cesty tretej triedy naprieč obcou Janík.
4. výrazne by ohrozila bezpečnosť cestnej premávky a chodcov, pretože v prevažnej časti obce nie sú vybudované chodníky.
5. v prípade havárie priamo ohrozila spodné vody a tým aj vodu v studniach obyvateľov obce Janík a okolitých obcí v povodí riek Ida a Bodva,
6. bola v rozpore s Programom odpadového hospodárstva SR, Košického samosprávneho kraja, ďalšími strategickými dokumentmi a legislatívou EÚ a SR, ktorých ciele vyžadujú výrazné zvyšovanie primárnej separácie a materiálového zhodnocovania odpadov,
7. bola neefektívna vzhľadom na jej lokalizáciu, keďže zariadenie rovnakého typu sa nachádza cca. 30 km od obce Janík a to v areáli Cementárne a US STEELU. Spaľovňa biomasy za účelom výroby tepla a el. energie sa nachádza dokonca aj v blízkom meste Moldava nad Bodvou. Teda ďalšiu spaľovňu v obci Janík považujeme za ekonomicky neefektívnu a ekologicky zaťažujúcu. Pričom považujeme za neetické vybudovať spaľovňu v katastri našej obce iba za účelom zisku z výroby el. energie bez akýchkoľvek pozitívnych efektov pre obyvateľov obce.
8. narušila pokojný život na vidieku, ktorý patrí medzi hlavné benefity obce Janík

Oldřich Menšík (Mokrance, 2021-05-02)

#972

Podpisujem

Tibor Saláta (Janík, 2021-05-02)

#979

Nechcem dýchať smrad zo spaľovne a jesť potraviny vypestované na poliach ktoré budú kontaminované zo spalovne

Stefan Gergel (Moldava nad Bodvou, 2021-05-02)

#989

Lebo som proti spaľovni v zastavanej časti kde bývajú aj rodiny s malými deťmi!

Sandra Szaniszlóová (Turňa nad Bodvou, 2021-05-02)Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...