ZNÍŽENIE počtu žiakov na 1. stupni ZŠ na 20

Komentáre

#1607

Podpisujem, lebo počet žiakov na prvom stupni v triede nad 20 už nie je o vyučovaní, ale len o zvládaní disciplíny. Žiaci by boli ukrátení o plynulú vyučbu.

Anastázia Slivková (Dudince, 2021-02-24)

#1610

je nezmysel navyšovať počty detí v triede, zníži to kvalitu vyučovania

Eleonóra Borovičková (Žabokreky nad Nitrou, 2021-02-25)

#1611

Podpisujem na základe skúseností z vyučovania na 1. st. ZŠ

Adriana Rychlá (Zvolen, 2021-02-25)

#1617

Banacka

Alla Banacká (Nová Baňa, 2021-02-26)

#1618

Podpisujem, lebo pri dnešnom rastúcom trende deti s poruchami učenia, správania je to ťažké už s týmito počtami...som učiteľka... reálne to zažívam ...

Helena Jakubechová Tesáková, Mgr. (Handlová, 2021-02-26)

#1633

V triede nad 20 žiakov je veĺmi ťažká praca, lebo v triedach je stále viac.žiakov s poruchami učenia a učiteĺ má sťažené podmienky.

Viera Csubová (Selice, 2021-03-01)

#1643

Lebo som za ZNÍŽENIE počtu žiakov na 1. stupni ZŠ na 20

Andrea Kollárová (Prešov, 2021-03-01)

#1649

Podpisujem, lebo na vzdelani zalezi!

Igor Slizik (Zvolen, 2021-03-01)

#1651

Záleží mi na vzdelaní našich detí

Zuzana Šebelová (Bratislava, 2021-03-01)

#1666

Zvyšovanie počtu žiakov neprinesie zvýšenie kvality vzdelávania. Na 1.stupni je veľmi dôležitý aj individuálny prístup učiteľa k žiakom.

Ľuboš Sorát (Trnava, 2021-03-01)

#1680

Podpisujem

Michal Ondrik (Kostolné , 2021-03-02)

#1688

Nás bolo v triede 30+
Učiteľka sa venovala tým najlepším.
Ostatní na to doplatili.
Menšie triedy sú pre deti určite lepšie.

Peter Toman (Cabaj - Čápor, 2021-03-02)

#1710

Učiteľ sa pri vyššom počte žiakov v triede nemôže dlhšie venovať slabším a integrovaným žiakom

Jana Sisáková (Vranov nad Topľou , 2021-03-06)

#1712

Henrieta Lenková

Henrieta Lenková (Moldava nad Bodvou, 2021-03-06)

#1713

Podpisujem

Katarína Fíglová (Banská Bystrica , 2021-03-06)

#1714

Som učiteľka 1.stupňa a zníženie počtu je viac než potrebné. Skvalitní sa tým vyučovanie a tiež má učiteľ viac času na individuálny prístup ku žiakom.

Simona Kochanová (Žilina, 2021-03-06)

#1719

Je to správne!

Kanila Loskotova (Levice, 2021-03-07)

#1720

Podpisujem, lebo som za zníženie počtu žiakov v triedach.

Miroslava Chalupská (Detva, 2021-03-07)

#1726

V súčasnosti, keď je preferované vzdelávanie žiakov so ŠVVP v bežných triedach s intaktnými žiakmi je potrebné znižovanie počtu žiakov v triede, aby mal učiteľ priestor na individuálny prístup k žiakom pri vzdelávaní.

Iveta Miklošková (Slovenská Ľupča, 2021-03-08)

#1733

Nie je najvhodnejšie spájať ročníky,alebo zvýšiť počtov žiakov v triede

Csaba Rédli Rédli Mgr. (Šahy, 2021-03-09)

#1746

nesúhlasím s počtom viac ako 20 detí v jednej triede

Eva Száz (Zlaté Moravce, 2021-03-18)

#1748

Chcem,aby mal učiteľ čas venovať sa všetkým žiakom

Gabriela Viktorová (Ružomberok, 2021-03-18)

#1754

podpisujem

Milan Šuch (Komárno, 2021-03-20)

#1755

Najväčší problém školstva je veľký počet žiakov v triedach už teraz, nie či trieda vyzerá ako modelová.

Monika Adamcová (Danišovce, 2021-03-20)

#1762

Germuska

Richard Germuska (Prešov, 2021-03-22)

#1765

Sa navyšovanim počtu žiakov logicky zhoršuje kvalita vyučovania, učiteľ sa môže snažiť, ako chce, je to veľká záťaž v neprospech jeho, a hlavne, žiakov.

Karina Gerenčérová (Prešov , 2021-03-22)

#1770

Navysovst počet žiakov v triedach pri dnešných deťoch je nesprávne, keď je potrebné pracovať a pristupovať individuálne s dôrazom na špecifiká deti

Jana Polivkova (Chminianska Nová Ves, 2021-03-22)

#1771

Pri vysokých počtoch žiakov sa stráca individuálny prístup k nim.

Alena Matulakova (Považany , 2021-03-22)

#1785

nesúhlasím s navyšovananim počtu žiakov

Renáta Horňáková (Prešov, 2021-03-24)

#1786

Podpisujem, lebo pre učiteľa je lepšia práca, komunikácia, vzťahy s menším počtom detí v triede.

Adriana Lamošová Knapé (Prešov, 2021-03-24)

#1797

Učím v špeciálnej triede a takéto počty nie sú reálne možné so žiakmi ktorí si vyžadujú špeciálny prístup.

Michala Chauturová (Prešov , 2021-04-26)

#1799

Plne súhlasím s odôvodnením.

Jana Jakubčáková (Spišská Teplica, 2021-05-18)



Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...