PETÍCIA OBČANOV PROTI VÝSTAVBE „LOGISTICKÉHO PARKU DUNAJSKÁ STREDA“ A PROTI VYŇATIU POZEMKOV Z POĽNOHOSPODÁRSKEHO PÔDNEHO FONDU

Komentáre

#224

Nesuhlasim

Edita Horvathova (Dunajska streda, 2020-09-04)

#238

Nechceme betón!! Chceme chrániť našu prírodu, a úrodnú pôdu. Zasaďte radšej stromi, spravte turistický lesopark, alebo pomarančovník. Ale nie ďalší indusriál!

Enikő Bölcskei (Lehnice, 2020-09-04)

#241

Neželám si aby bol logistický park v blízkosti nášho obydlia

Monika Sklenářová (Kútniky - Blažov , 2020-09-04)

#242

Už samotný názov "Logistický park Dunajská Streda" je zavádzajúci a nesprávny, keď tá stavba má byť v katastri Blažov a nie v katastri Dunajská Streda! Takúto priemyselnú zónu obrovských rozmerov nie je možné realizovať bez územného plánu vyššieho stupňa (TTSK)! V územnom pláne Dunajskej Stredy, Kútnikov a Veľkých Dvorníkov v blízkosti plánovaného logistického parku sú vyznačené obytné zóny. Realizácia priemyselnej zóny na tomto mieste je v rozpore s podmienkami zdravého bývania z hľadiska ochrany ovzdušia a ochrany proti hluku z dôvodu zvýšenia kamiónovej dopravy.

Eva Šintajová (Veľké Dvorníky, 2020-09-04)

#248

Nesuhlasim! 🛑 Stop!!!

Kata Nagy (Dunajská Streda , 2020-09-04)

#265

Podpisujem, lebo bývam v blýzkosti

Ildikó Horváthová (Dunajská Streda, 2020-09-04)

#269

Podpíšem každú petíciu proti devastacii životného prostredia, vzhľadu krajiny a ukrajovaniu ornej pôdy kdekoľvek nielen na Slovensku.

Dalibor Lenárt (Bratislava, 2020-09-04)

#274

zničíte moje bývanie a nehnuteľnosť. hranica PP je cca. 80 metrov od hranice môjho pozemku!!! 80 metrov platí pre 1. etapu. Rozšírením parku ako je to plánované hranicu budeme mat vo vzdialenosti 24 METROV. SVINE!!!

Tibor Lelkes (Velké Dvorníky, 2020-09-04)

#277

Neprajem si znehodnotenie môjho bydliska, na ktorom som pracovala celý život

Margita Pápaiová (Veľké Dvorníky, 2020-09-04)

#288

Podpisujem

Ildikó Sidóová (Veľké Dvorníky, 2020-09-04)

#293

Nechceme 28 hektárovú obriu priemyselnú investíciu v blízkosti našich domov.

Vanessa Benceova (Vrakun, 2020-09-04)

#294

Nepodporujem vystavbu logistickeho praku!

Bíró István (Kutniky, 2020-09-04)

#297

Soki Maria

Maria Soki (Ohrady, 2020-09-04)

#300

Podpisujem, lebo žijem v blízkosti plánovanej výstavby a zásadne proti nej.

Marta Alföldiová (Kúrniky, 2020-09-04)

#310

Podpisujem, pretože nesúhlasím s umiestnení logistického centra v blízkosti domov a tiež kvôli možným problémom s dopravou, nakoľko daná lokalita je dostupná len cez cesty, ktoré nie sú určené na tak intenzívnu dopravu.

Peter Kaprálik (Dunajská Streda, 2020-09-04)

#315

Nesuhlasim

Denisa TOTH Ivanicova (Blažov, 2020-09-04)

#318

Kosárová

Alžbeta Kosárová (Dunajská Streda, 2020-09-04)

#319

Podpisujem lebo, Nechceme žiť medzi kamiónmi a dýchať ich výfuky! Nechceme mať zničené cesty!

Csilla Kosárová (Dunajský Klátov , 2020-09-04)

#322

Nepatri ta fabrika sem!!!

Zsuzsi Miklós (Dunajská Streda, 2020-09-04)

#326

Podpisujem , lebo nechcem logistycky park!

Olivér Soóky (Velky Meder , 2020-09-04)

#336

Mňa sa to netýka ale chcem podporiť ľudí ktorý žijú na takom mieste kde je kľud.... lebo aj v Senci bol ale log. centrum pri Senci je pomaly väčší ako mesto Senec.....

Tomáš Zelenecký (Senec, 2020-09-04)

#343

A csallóközi termőföld nagyobb érték annál, hogy ipari létesítmények áldozatául essen.

Csaba Mészáros (Baka, 2020-09-04)

#353

Sùhlasìm

Katarìna Kissovà (Okoč, 2020-09-04)

#356

Nechceme log. Park

Bartal Gajdosík Renáta (Ohrady, 2020-09-04)

#357

Toth

Tamás Tóth (Ohrady, 2020-09-04)

#361

Bereczkyová

Mária Bereczkyová (Kútniky, 2020-09-04)

#365

Földes Gyöngyi

Gyöngyi Földes (Baloň , 2020-09-04)

#383

Nechcem aby sa v nasom okoli znasobil pocet kamionov na cestach.

Karol Hodossy (Dunajská Streda, 2020-09-04)

#396

Nesuhlasim so stavbou logistockych centier v blizkosti obci a navyse ma ornej pode.

Alena Kristianova (Bratislava, 2020-09-04)

#397

tam som vyrástla

Renáta Füleová (Trnávka, 2020-09-04)Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...