Petícia za reformu maturitnej skúšky

My, podpísaní občania Slovenskej Republiky žiadame touto petíciou ministerstvo školstva o:

1. DEFINITÍVNE ZRUŠENIE ÚSTNEJ A PÍSOMNEJ MATURITNEJ SKÚŠKY

Týmto žiadame, aby sa namiesto klasickej maturitnej skúšky hodnotili záverečne študenti pomocou aritmetického priemeru z koncoročných známok všetkých študijných ročníkov, pretože sme presvedčení, že to taktiež dostatočne odzrkadlí vedomosti a schopnosti študentov.

2. ZRUŠENIE PRAKTICKEJ MATURITNEJ SKÚŠKY

Vzhľadom na súčasnú situáciu, príprava na praktickú časť maturitnej skúšky nie je možné nahradiť dištančnou formou. Študenti nedobehnú zameškanú prax a tým nebudú dostatočne pripravení na praktickú skúšku v zmysle predpísaných štandardov. Žiadame aby sa praktická časť taktiež hodnotila pomocou aritmetického priemeru. V prípade záujmu, študenti môžu mať náhradu za praktickú maturitu vypracovať odborný projekt, ktorý súvisí s ich študijným odborom, ktorý ohodnotí odborná komisia výslednou známkou.

3. DOBROVOĽNÁ ÚČASŤ NA MATURITNEJ SKÚŠKE

V tomto bode žiadame, aby bolo umožnené pre záujemcov o maturitnú skúšku (v prípade ak si chce študent zlepšiť výslednú známku alebo potrebuje vykonať externú časť maturitnej skúšky) byť preskúšaný pred maturitnou komisiou na žiadosť študenta a po jej schválení. Pri praktickej časti maturitnej skúšky tak ako bolo spomenuté v 2. bode a to študent bude musieť vypracovať odborný projekt v rámci svojho študijného odboru, ktorý bude hodnotení odbornou komisiou.


Michal Andraščík    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Michal Andraščík na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...