Поздравлениe с днем рождения Владимирa Путинa - Президентa России

Уважаемый господин, Владимир Владимирович Путин, Президент Русской Федерации.

Мы, нижеподписавшиеся граждане Словакии и Чехии, с Вашим Днем Pождения желаем Вам много удачи, здоровья, удовлетворения и, прежде всего, всяческих успехов в Вашей следующей тяжелой работe.

То, что Bаша работа, действительно в это время, сложная и изнурительная, все очень хорошо знают. Мы понимаем, что, прежде всего от Bас, Bаших знаний и умений, от Bашего ума и невероятного терпения, зависит судьба всего человечества.

Oчень трудно справедливостю и правдой бороться против лжи и подлости. Это трудно, но тем больше греет каждый успех, тем больше мир ближе к свету.

Постепенно на Bашу сторону, на сторону правды, присоединяются новые люди. Люди не должны любить Россию, не должны любить Вас, но каждый нормальный человек должен понимать, что если не было бы Вас, если не было бы России, нет никакой надежды на лучший мир.

Каждый человек должен понимать, что только благодаря Вам, до сих пор в мире мир. Мы очень завидуем русскому народу, что у них есть такой великий президент, защитник, патриот. Человек, который не допустит, чтобы его людей намеренно уничтожали, чтобы уничтожали русскую культуру, историю, традиции, детей, семьи, семейные связи и великое русское единство. Многие люди в Словакии очень любят русский народ, мы любим Вас, Владимир Владимирович, и мы очень жалеем, что, благодаря нашим политиком, мы стоим на противоположной стороне, на стороне агрессора, на стороне зла. Мы очень хотели бы изменить это, и мы верим, что однажды это случится, потому что иначе наши предки никогда не простят нас, что мы сделали!

В очередной раз желаем удачи и здоровья, большое спасибо Вам за то, что Вы защищаете более слабых, что Вы защищаете мир во всем мире. Вы для нас миротворцем, героем, смелым и честным человеком. Будьте очень осторожны, и чтобы ни случилось, мы никогда не будем сердиться на русский народ. Мы знаем, кто истинные виновники ....

С уважением, подписанный Чешский и Словацкий народ.

 

Vážený pán Vladimír Vladimirovič Putin Prezident Ruskej federácie

My dolepodpísaní obyvatelia Slovenska ako aj Česka Vám k vašim 64 narodeninám prajeme veľmi veľa šťastia, zdravia, spokojnosti a hlavne veľa úspechov vo vašej ďalšej náročnej práci. To že je skutočne vaša práca v tejto dobe náročná a vyčerpávajúca si všetci veľmi dobre uvedomujeme. Sme si vedomí že predovšetkým od vás, od vašich schopností a vedomostí, od vášho dôvtipu a neuveriteľnej trpezlivosti závisí osud celého ľudstva.

Je veľmi ťažké s čestnosťou a pravdou bojovať proti klamstvám a podrazom. Je to ťažké ale o to viac každý úspech hreje, o to viac je svet bližšie k svetlu. Neustále sa na vašu stranu, na stranu pravdy, na stranu svetla pridávajú noví ľudia. Ľudia nemusia milovať Rusko, nemusia milovať vás, ale každý normálny človek si musí uvedomiť že nebyť vás, nebyť Ruska, nie je žiadna nádej na lepší svet.

Každý človek si musí uvedomiť že iba vďaka vám je stále na svete mier. Veľmi závidíme ruskému národu že majú takého skvelého prezidenta, ochrancu, patriota. Človeka ktorý nedovolí aby jeho národ vedome ničili, aby ničili ruskú kultúru, históriu, tradície, deti, rodiny, rodinné väzby a veľkú ruskú súdržnosť. Veľa ľudí na Slovensku má rado ruský národ, máme radi vás Vladimír Vladimirovič a je nám nesmierne ľúto že vďaka našim politikom stojíme opäť na opačnej strane, na strane agresorov, na strane zla. Tak veľmi radi by sme to zmenili a veríme že raz sa tak stane, pretože inak nám naši predkovia nikdy neodpustia čo sme vykonali!

Ešte raz veľa šťastia a zdravia,veľká vďaka že ste, že ochraňujete slabších, že ochraňujete svetový mier. Pre nás ste mierotvorca, hrdina, čestný a statočný človek. Dávajte si na seba veľký pozor a nech sa stane čokoľvek, nikdy sa nebudeme hnevať na ruský národ. Poznáme pravých vinníkov....

S pozdravom podpísaný slovenský a český národ

 


Igor Jurečka, Emília Blážová    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Igor Jurečka, Emília Blážová na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...