Proti výstavbe parkovacích plôch vo vnútrobloku Za hradbami

My, dolu podpísaní občania, žiadame primátora mesta Pezinok a poslancov Mestského zastupiteľstva Pezinok o zablokovanie a/alebo zrušenie akejkoľvek výstavby parkovacích plôch vo „vnútrobloku“ domov Za hradbami - Bernolákova, a požadujeme zachovanie súčasného stavu obmedzení premávky cestných motorových vozidiel v tomto priestore.

Parkovacie plochy sú plánované na mieste dnešných trávnikov. Ich vybudovanie nielen že poškodí životné prostredie ale aj zníži bezpečie v okolí detského ihriska a predpokladá zmenu chodníkov na príjazdové cesty k parkoviskám. 

I napriek súčasnému nevyhovujúcemu stavu detských hracích prvkov a plochy športoviska, tento priestor predstavuje jediný bezpečný priestor bez ohrozenia premávkou motorových vozidiel. Vďaka vynikajúcemu stavu chodníkov a už spomenutej bezpečnosti bez premávky vozidiel je tento priestor v súčasnosti využívaný na aktivity typu korčuľovanie, kolobežkovanie a bicyklovanie. Vnútroblok predstavuje priestor, ktorý deti môžu využívať na samostatnú hru bez strachu rodičov o ich bezpečnosť.

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Zdenko Bastek bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...