Petícia na podporu vzniku stavovskej organizácie malých, stredných a začínajúcich poľnohospodárov.