Petícia na podporu vzniku stavovskej organizácie malých, stredných a začínajúcich poľnohospodárov.

reforma.JPGMy, občania Slovenskej republiky, podpísaní na tomto podpisovom hárku svojimi podpismi vyjadrujeme podporu na vznik stavovskej organizácie poľnohospodárov a súhlasíme so snahami  o reformu poľnohospodárstva na Slovensku.

Ciele združenia-organizácie sú:

- obhajoba spoločných záujmov členov združenia

- ochrana poľnohospodárskej a lesnej pôdy na Slovensku

- ochrana vlastníckych práv k pôde

- spolupráca so zahraničnými organizáciami s podobným zameraním

- publikačná a vydavateľská činnosť


Iniciatíva poľnohospodárov o.z.    Kontaktujte autora petície