Prepracovanie projektu vybudovania cyklochodníka medzi obcou Iliašovce a mestom Spišská Nová Ves

Na základe nedávno uverejného článku, ktorý popisoval schválený projekt vybudovania cyklochodníka priamo cez les medzi obcou Iliašovce a mestom Spišská Nová Ves a na základe osobného overenia s p. starostkou obce Iliašovce týmto vyzývam ľudí, ktorým nie je ľahostajné zaobchádzanie s našimi lesmi aby podpísali túto petíciu. Následne podpisy predložím p. starostke ako aj obecnému zastupiteľstvu na prehodnotenie trasovania tejto betónovej stavby.

Trasovanie je momentálne situované takto:

planovana-trasa1.png

trasovanie-projektu.pngMá sa jednať o betónovú cestu podobnú tej, ktorá je už vybudovaná medzi obcou Iliašovce a Harichovce. Z nášho pohľadu ide o hrubý zásah do momentálne krásneho turistického chodníka, ktorý inak už aj tak služi ako cyklotrasa, avšak nevhodná pre elektrokolobežky. Príroda a les popri tomto chodníku je aktuálne ako keby nedotuknutá (až na ojedinelé výruby, keďže les je hospodársky) s veľkým množstvom rôznych druhov drevín, pôsobiaca presne takisto ako iné turistické chodníky v Slovenskom raji či Tatier. Jedná sa teda o vážny zásah do prírody v blízkosti ktorej žijeme.

Doplním ešte informáciu, že cesta má služiť aj pre obecný urbariát ako aj záchranné zložky, avšak títo sa v danom lese vedia pohybovať aj bez betónovej cesty.

Žiadame týmto vedenie obce ako spracovateľa projektu o prehodnotenie trasovania a to tak, aby touto stavbou neutrpel les ako ani už existujúci turistický chodník a to buď celkovým pretrasovaním mimo územie lesa, alebo aspoň prehodnotením stavby podlažia na spevnenie cesty kamennou suťou v potrebných úsekoch, alebo hľadaním iného vhodnejšieho riešenia.


Ing. Andrej Šimko    Kontaktujte autora petície