Pomôžme rozhodnúť o osude kúpaliska Zelená žaba

Pomôžme rozhodnúť o osude kúpaliska Zelená žaba

Pomôžme rozhodnúť o osude legendárneho kúpaliska Zelená žaba! Rekonštrukcia niekdajšej pýchy Trenčianskych Teplíc je v ohrození! Celý projekt, do ktorého chce investor vložiť celkovo 6 miliónov EUR, totiž môžu zmariť neúspešné rokovania so zástupcami Krajského pamiatkového úradu.

Nedopustime, aby bol investor nútený  kvôli úradníckym rozhodnutiam  od plánovanej rekonštrukcie odstúpiť a finančné prostriedky preinvestoval inde, kde si budú jeho snahu viac vážiť. Sme presvedčení, že dnes je ešte  jedinečná, ale zároveň aj posledná šanca ako tento chátrajúci a zdevastovaný areál opätovne sfunkčniť a sprístupniť širokej verejnosti. 

Rekonštrukcia kúpaliska Zelená žaba je verejným záujmom, ktorý prináša prospech pre drvivú väčšinu obyvateľov a návštevníkov mesta Trenčianske Teplice a jeho regiónu. Nie je nám ľahostajný osud Zelenej žaby a podporujeme jej rekonštrukciu svojím podpisom!

 


Stefan Skultety    Kontaktujte autora petície