Podpora súdnej mapy

Podpísaní občania súhlasíme s návrhom novej súdnej mapy predloženým ministerkou spravodlivosti SR. Sme presvedčení, že navrhovaná zmena zabezpečí všetky deklarované ciele a rešpektuje závery a odporúčania CEPEJ, pričom zastávame názor, že nadväzuje aj na výsledky pracovných skupín z roku 2018. Justícia sa nachádza v ťažkých časoch, a preto vítame sekundárny efekt novej súdnej mapy, ktorým je pretrhnutie korupčných väzieb.

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Občania na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...