Podkerepušky cesta

My dolupodpísaní obyvatelia lokality Záhorská Bystrica - Podkerepušky žiadame miestnu samosprávu:

  • o čiastočnú opravu príjazdovej cesty na jar v roku 2019, ktorá je v havarijnom stave a jej údržba je zo strany obce zanedbaná

 

  • o kompletnú rekonštrukciu hlavnej príjazdovej cesty od autobusovej zástavky až  po 8.ulicu v rokoch 2020 - 2021


Lenka Zámečníková    Kontaktujte autora petície
Facebook