+ Zavedenie trestného činu PROPAGÁCIA LEGALIZÁCIE MARIHUANY.

 

            Žiadame Národnú radu SR, aby uzákonila trestný čin propagácie legalizovania marihuany. Za tento trestný čin ukladať tresty:

                     1. trest odnnatia slobody na 2 až 10 rokov,

                     2. trest zákaz výkonu verejnej funkcie na 6 až 20 rokov.