Petícia za zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky pri ZŠ Nábrežie mládeže a za riešenie parkovania na sídlisku Chrenová I. v Nitre

My občania žiadame riešiť:

  1. dopravnú situáciu na komunikáciách pri ZŠ Nábrežie mládeže v Nitre. Základnú školu navštevuje okolo 850 detí, z toho približne 40 % detí nemá trvalý pobyt v meste Nitra. Z uvedeného dôvodu v čase pred začiatkom a po ukončení vyučovania je v okolí školy zvýšená intenzita cestnej premávky, čo negatívne vplýva na bezpečnosť chodcov najmä detí. Deti prichádzajúce do školy v smere od sídliska, musia pred vstupom do areálu školy stáť na vozovke v križovatke s nepriaznivými rozhľadovými pomermi, pričom je bezprostredne ohrozená ich bezpečnosť.
  2. prejazd a parkovanie vozidiel návštevníkov školy pred bytovým domom Nábrežie mládeže  č. 9-15. Návštevníci školy využívajú komunikáciu vedúcu pred bytovým domom na parkovanie a na jazdu v smere na hlavnú cestu a tým zhoršujú kvalitu bývania rezidentov.
  3. parkovanie na sídlisku Chrenová I. na uliciach Nábrežie mládeže,  Ľ. Okánika, Tr. A. Hlinku a Lomnická. Na parkoviskách určených pre rezidentov počas pracovných dní a konania výstav parkujú zamestnanci alebo návštevníci inštitúcii a výstaviska, ktorí sa vyhýbajú spoplatnenému parkovaniu v centre mesta a na priľahlých uliciach. Požadujeme, aby v lokalitách s nedostatkom parkovacích miest bola súčasťou riešenia ich výstavba a vyznačenie.“  .      

Andrej Sitkey, Lomnická 18, Nitra    Kontaktujte autora petície