Petícia za zvýšenie bezpečnosti a spomalenie dopravy na ceste I. triedy I/65 v časti prechádzajúcej mestom Kremnica

V súlade s ust. § 1 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien a doplnkov žiadame o inštaláciu a zriadenie prvkov na ukľudnenie dopravy (napr. ochranné ostrovčeky, svetelná signalizácia...), ktoré zvýšia bezpečnosť a spomalia dopravu na ceste I/65  v časti prechádzajúcej mestom Kremnica na uliciach Dolná, Ulici Jula Horvátha a Ulici Jurka Langsfelda, čo je vo verejnom záujme všetkých obyvateľov mesta Kremnica. Obyvatelia mesta Kremnica sa sťažujú na rýchlu a bezohľadnú jazdu vodičov po ceste I/65.  

Obyvatelia boli opakovane svedkami mnohých nebezpečných situácií, keď vodiči nerešpektovali maximálnu povolenú rýchlosť v meste a svojou bezohľadnou jazdou ohrozovali ostatných účastníkov cestnej premávky ako i ostatných obyvateľov. Predmetná cesta v časti na Ulici Dolná a Ulici Jula Horvátha prechádza pomedzi dve sídliská a následne na Ulici Jurka Langsfelda vedie rovno popri materskej škole. Každý deň po nej prechádzajú maloleté deti, starší obyvatelia ako aj matky s kočíkmi, pričom nerešpektovaním maximálnej povolenej rýchlosti v meste zo strany vodičov prichádza opakovane k rôznym kritickým situáciám, pričom došlo už aj k ťažkej ujme na zdraví chodca na prechode pre chodcov.

Petičný výbor:

1. Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, Zechenterova 362/36, 967 01 Kremnica, zástupca petičného výboru, tel. č.: 0903 808 560, e-mail: alexander.ferencik@kremnica.sk 

2. Iveta Ceferová, Zechenterova 349/6, 967 01 Kremnica, členka petičného výboru

3.  Marián Vojtko DiS. Art., Jula Horvátha 905/40, 967 01 Kremnica, člen petičného výboru, tel.č.: 0911 770 898

4. Dušan Privalinec, Veternícka ulica 111/7, 967 01 Kremnica, člen petičného výboru

5. Mgr. Martin Kapšo, Dolná 54/31, 967 01 Kremnica, člen petičného výboru

6. Ing. Janka Volková, Štefánikovo námestie 17/8,  967 01 Kremnica, členka petičného výboru

7. PaedDr. Tibor Ferenčík, Dolná 96/62, 967 01 Kremnica, člen petičného výboru

8. Mgr. Ondrej Horváth, Angyalova ulica 493/38, 967 01 Kremnica, člen petičného výboru

9. Štefan Drozd, Dolná 43/9, 967 01 Kremnica, člen petičného výboru

10. Mgr. Alexander Sekaj, Dolná 67/2, 967 01 Kremnica

11. MUDr. Radovan Junas, MHA, Štefánikovo nám. 7/13, 967 01 Kremnica, člen petičného výboru

12. Ing. Tomáš Heriban, Štefánikovo námestie 27/28, 967 01 Kremnica, člen petičného výboru


Marián Vojtko DiS.art.    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Marián Vojtko DiS.art. na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...