Petícia za zrušenie prezenčnej výučby na UPJŠ Fakulta Verejnej Správy

My, nižšie podpísaní študenti Univerzity Pavla Jozefa Šafárika fakulty Verejnej správy  ďalej len „UPJŠFVS“ žiadame, aby sme v zimnom semestri akademického roka 2021/2022 prešli na dištančnú formu výučby.

 Ako hlavný dôvod uvádzame fakt, že „UPJŠ FVS“ navštevuje množstvo študentov a  zamestnancov z rôznych okresov celého Slovenska, ktorí sú ubytovaní na spoločných internátoch. Z tohto dôvodu hrozí zvyšovanie rizika nákazy, ktorému sa týmto chceme vyhnúť. Ďalším dôvodom je aj cestovanie a presúvanie študentov z  okresov, ktoré sú v rámci COVID Automatu sfarbené tmavšími farbami.

Rovnakým problémom je režim OTP. Nie každý študent je očkovaný alebo ochorenie COVID-19 prekonal,  teda je nútený v prípade prezenčnej formy výučby pravidelne sa testovať, čo je pre študentov finančne nákladné. Dokonca aj pre očkovaných študentov, ktorý sa pravidelne testujú, aby neboli hrozbou pre svoje okolie. Faktom je tiež, že Košický  okres sa momentálne zaraďuje medzi okresy s vysokým nárastom počtu nakazených a je vysoká pravdepodobnosť že tento počet bude narastať.

Nechceme ohrozovať naše rodiny, príbuzných, neočkovaných aj očkovaných  len kvôli tomu, aby sme sedeli v učebni s respirátorom, prípadne rúškom, v ktorom sa nám všetkým ťažko dýcha. A taktiež si myslíme že, riešenie ktoré na fakulte funguje, nieje účinné. Predsa sa stretávame v priestoroch školy, žiaci sa pohybujú po chodbách fakulty, čakajú na vyučujúceho.Taktiež chceme upozorniť na to, že kvalita vyučovania pre žiakov ktorí musia byť na fakulte „online“ nakoľko účasť prevyšuje počet 20 žiakov v učebni, je mnoho krát nižšia. Už len stavom pripojenia, alebo „ozvenou“ v počítači, ak  prednášajúci prezentuje a taktiež je snímaný v MS Teams.

Preto si myslíme, že obmedzenie počtu žiakov na vyučovaní nieje dostatočne účinné riešenie ochrany pred ochorením COVID - 19. V neposlednom rade ochorenie COVID-19 postihuje aj množstvo študentov, ktorí očkovaní sú a vakcína nie vždy pomohla zmierniť ich príznaky, dokonca pokračuje v ďalšom šírení nákazy. 

Myslíme si, že univerzita by mala považovať zdravie svojich zamestnancov a študentov za prvoradé a preto svojim podpisom NESÚHLASÍME s jej rozhodnutím pokračovať v prezenčnej výučbe.Chceme upozorniť, že zoznam podpisov nebude nikomu zverejnení.   


Študenti UPJŠ    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Študenti UPJŠ na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...