Petícia Slovákov vracajúcich sa zo zahraničia k štátnej karanténe

Vážený pán premiér, vážení členovia vlády a krízového štábu! 

 

My, Slováci vracajúci sa v týchto ťažkých časoch z rôznych dôvodov na Slovensko a tento návrat plánujúci, naše rodiny a priatelia, sa na Vás láskavo obraciame s touto petíciou.

Sme znepokojení situáciou na hraniciach a tým, ako v súčasnosti fungujú niektoré štátne karanténne zariadenia a ich organizácia. Rozumieme, že je veľmi náročné zorganizovať repatriácie a umiestňovanie občanov vracajúcich sa na Slovensko individuálne do štátnych karanténnych zariadení. Takisto rozumieme, že robíte, čo je vo Vašich silách s plným nasadením a vážime si to, ale sme nútení poukázať na niektoré z vážnych problémov, ktoré sme v posledných dňoch z vlastných skúseností zaznamenali.

1.     Niektorých z nás, vracajúcich sa individuálne, zmiešali na izbách (resp. bunkách) s cudzími ľuďmi, čím došlo v niektorých prípadoch k tomu, že z rozhodnutia štátu zdieľali spoločný priestor ľudia následne testovaní na COVID-19 pozitívne s ľuďmi testovanými negatívne, a tým bol priamo ohrozený náš život a zdravie.

2.     Niektorí z nás boli nútení hodiny čakať na štátnych hraniciach. Sme zoskupovaní do spoločných priestorov či autobusov, naviac prichádzame do úzkeho kontaktu s policajtmi, čím sa zvyšuje riziko prípadného šírenia nákazy. Doteraz nie je známe, koľko pozitívnych prípadov skutočne pochádza zo zahraničia, koľko vzniklo na hraniciach, pri prevoze či následne v štátnych karanténnych zariadeniach.

3.     Niektorí z nás sú do štátnych karanténnych zariadení umiestňovaní navzdory tomu, že spadajú pod výnimky z opatrenia, o ktorých sú ale nútení rozhodnúť policajti bez lekárskeho či právnického vzdelania priamo na mieste. Tým vzniká riziko, že niektorí z nás budú do karantény umiestnení nielen nezákonne, ale aj toho, že situáciu psychicky či inak zdravotne nezvládnu. Mnohí z nás nemajú k dispozícií dostatok liekov, náš zdravotný stav je v niektorých prípadoch vážny a riziko ohrozenia o to vyššie.

4.     Náklady na prevádzku štátnych karantén sú vysoké, a to predovšetkým pre štát, ktorý by tieto prostriedky v týchto ťažkých časoch mohol využiť inak. Nezanedbateľné sú ale aj pre nemálo z nás, keďže sme mnohí v súčasnej dobe prišli o prácu.

5.     Kvôli aktuálnym voľným kapacitám niektorých z nás s pobytom na západnom Slovensku umiestňujú do štátnej karantény na východnom Slovensku, iných s pobytom na východnom Slovensku zase do štátnej karantény na západnom Slovensko. To spôsobuje následne veľké problémy s dopravou - organizovanou aj individuálnou, a to najmä v prípadoch, keď sme niektorí po dlhej ceste na Slovensko a hodinách čakania na hraniciach nútení šoférovať na druhý koniec krajiny na hranici svojích možností. Taktiež to prináša zbytočnú migráciu navyše po prepustení zo štátnej karantény, čo zvyšuje riziko šírenia nákazy.

6.     Mnohí z nás sa boja vrátiť zo zahraničia, pretože nevieme, ako sa o nás na hraniciach vlastne rozhodne. Chýbajú informácie. Cítime strach, obavy a úzkosť. Vnímame to ako „lotériu“, a to zase ako rozpor s konceptom ľudskej dôstojnosti. Buď budeme mať šťastie a umiestnia nás do karantény, kde budeme v bezpečí, alebo naopakskončíme v karanténe so zlými hygienickými podmienkami a pomiešaní s ďalšími, ktorí budú pozitívni a budeme tam musieť zostať niekoľko týždňov. Ako dlho budeme čakať na hraniciach? Kam nás nakoniec pošlú? Niektorí týmto pomaly strácame dôveru v štát a jeho inštitúcie.

7.     Pre mnohých Slovákov sme sa stali domnelými nepriateľmi a hrozbou. Tým, že nás umiestňujete do štátnej karantény, vyčleňujete nás, priamo alebo nepriamo nás označujete za hrozbu, čím sa vytvára živná pôda pre nenávisť.

Vážený pán premiér, vážení členovia vlády a krízového štábu! 

Sme zodpovední ľudia a jediné, po čom túžime, je vrátiť sa domov k svojím rodinám a do svojich obydlí. Mnohí z nás cestujú s malými deťmi či domácimi zvieratami, zdravie niektorých z nás je nalomené, niektorí nie sme najmladší a sme preto v ešte väčšom ohrození. Posledné týždne sme pritom poväčšine zodpovedne strávili v dobrovoľnej karanténe. Niektorí sme sa nechali aj otestovať, ale tieto testy odmietate zohľadniť a mnohí z nás sa nechajú radi dobrovoľne či dokonca na vlastné náklady testovať aj na Slovensku, ideálne priamo na hraniciach. V žiadnom prípade totiž nechceme ohroziť svojich blízkych, ani nikoho iného. Plne si uvedomujeme vážnosť situácie a správame sa nanajvýš zodpovedne.

Sme si vedomí toho, že robíte, čo sa dá, že máte len tie najlepšie úmysly. Opatrenie o povinných štátnych karanténach pre všetkých ľudí prichádzajúcich zo zahraničia je v európskom priestore raritou a má to svoje dôvody. Štátne karantény sú náročné na organizáciu a pri akýchkoľvek chybách, ku ktorým žiaľ dochádza, sú veľkým rizikom nielen pre šírenie nákazy, ale aj pre ohrozenie fyzického a psychického zdravia ľudí, ktorí sa do nich umiestňujú. Nášho zdravia. Naše základné práva a slobody sú ohrozované a žiaľ aj porušované.

Píšeme Vám preto, aby sme včas zabránili tomu, že to niekto z nás v karanténe nezvládne psychicky alebo sa nakazí od iných či bude mať iný zdravotný problém a bude ho to stáť zdravie či život a konečne aj preto, aby sme zabránili súdnym sporom a prípadnej povinnosti štátu nahradiť škodu a ujmu, ku ktorej sa schyľuje. Keď sa niečo vážne tragické stane, bude už neskoro na nápravu, preto musíte konať okamžite. Chceme tiež šetriť štátne financie, pretože ich bude potreba.

Dovolíme si Vám navrhnúť alternatívu k súčasnej situácií. Navrhujeme namiesto povinnej štátnej karantény ponechať štátnu karanténu na dobrovoľnej báze pre všetkých tých, ktorí nemajú kde stráviť domácu karanténu alebo nechcú ohroziť či obmedziť členov spoločnej domácnosti a zaviesť povinnú 14-dňovú domácu karanténu pre všetkých ostatných Slovákov vracajúcich sa zo zahraničia, ideálne spojenú s povinným testovaním priamo na hraniciach.

Vieme, že ste ako argument pre zavedenie povinnej štátnej karantény použili to, že niektorí nedodržiavali domácu karanténu. S konaním týchto ľudí nesúhlasíme a ostro sa voči nemu vymedzujeme. Nesúhlasíme preto s tým, aby sme v 21. storočí v členskom štáte Európskej únie, ktorý sa hrdo hlási k rešpektovaniu základných práv a slobôd a princípom demokratického právneho štátu, boli posudzovaní na princípe kolektívnej viny.

Navrhujeme Vám a sami sa zaväzujeme, že v prípade nahradenia štátnej karantény domácou karanténou budeme túto karanténu dodržiavať. Vyhlasujeme, že sa podrobíme primeraným a zákonným kontrolám prostredníctvom sledovania mobilných telefónov či aplikácií, prostredníctvom osobnej kontroly úradníkov či polície, či dokonca prostredníctvom elektronického monitorovacieho systému (náramkov).

Sme si vedomí peňažnej pokuty, ktorá nám hrozí za porušenie domácej karantény a aj prípadných trestno-právnych následkov. Predovšetkým sme si ale vedomí toho, že by sme porušením domácej karantény mohli ohroziť nielen svojich blízkych, ale aj ďalších obyvateľov Slovenskej republiky. Ďakujeme Vám za to, čo pre nás robíte a vopred aj za zohľadnenie tejto našej petície.

Vážený pán premiér, vážení členovia vlády a krízového štábu!

Mnohí z nás zahraničných Slovákov len pred niekoľkými týždňami pricestovali na Slovensko, aby vo voľbách do Národnej rady odovzdali hlas práve Vám. Urobili sme to preto, pretože sme Vám dôverovali. Teraz Vás žiadame, aby ste dôverovali aj Vy nám, že dokážeme byť zodpovední. Len vzájomnou dôverou totiž môžeme budovať zdravé, zodpovedné a prosperujúce Slovensko. Dovoľte nám vziať na seba kus zodpovednosti za zdravie nás všetkých. Dôverujte nám tak, ako sme my vo voľbách dôverovali Vám a stále ešte dôverujeme. Sami sa zvyknete pýtať na priamy názor občanov, vypočujte si preto aj ten náš. My Vás nesklameme, pretože sme v tom všetci spolu a zvládneme to len spoločne. #SpoluToZvládneme 

 

S úctou, 

v mene Slovákov vracajúcich sa zo zahraničia a tento návrat plánujúcich, ich rodín a priateľov 


Mgr. Slavomíra Henčeková, LL. M.    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Mgr. Slavomíra Henčeková, LL. M. bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vaše telefónne číslo nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...