Petícia za zastavenie plánovanej rekonštrukcie letiska Sliač na vojenské účely a za jeho využívanie na civilné a nákladné lety.

My, obyvatelia miest Sliač, Zvolen, Banská Bystrica a priľahlých obcí, obyvatelia stredného Slovenska, ako aj všetci občania Slovenskej republiky, žiadame zastaviť rozširovanie vojenského letiska Sliač a umožniť využívanie letiska na civilné a nákladné lety.

Žiadame Vládu Slovenskej republiky a príslušné ministerstvá, najmä Ministerstvo obrany SR, Ministerstvo dopravy SR, Ministerstvo hospodárstva SR a Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, aby týmto umožnili rozvoj stredného Slovenska, ktoré nemá vybudovanú vhodnú dopravnú infraštruktúru, ktorého ľudský potenciál z roka na rok ubúda a ktorého rozvoj, alebo úpadok zasiahne celé Slovensko.

Z histórie letiska po roku 1989 sa dá vysledovať boj o jeho určenie. Rozvoj civilnej časti bol niekedy viacej, niekedy menej obmedzovaný plánmi na jeho vojenské využívanie. Najmä v rokoch 2010 a 2013, keď civilnú časť letiska spravovala samospráva, sa potvrdila jeho životaschopnosť. Samospráva mala záujem prevziať všetky akcie letiska, ktoré sa ukazovalo ako ziskové. Vzápätí však minister hospodárstva vyhlásil jeho úplné uzatvorenie a nasledovalo zablokovanie rozvojových plánov pre nákladné lety. Pokračoval už len mierny rozvoj civilného letiska a spopularizovanie vojenského letiska cez Medzinárodné letecké dni SIAF.

Na základe týchto skúseností a skúseností iných podobných letísk veríme, že letisko Sliač, ktoré sa nachádza medzi letiskami Krakov, Viedeň či Budapešť, má potenciál rozvíjať stredné Slovensko a tým prispieť k vyrovnanému a celkovému rozvoju  Slovenska. 

 

Žiadame taktiež o vypočutie hlasov, ktoré už viacero desaťročí upozorňujú na hluk spôsobený vojenskými stíhačkami. Žiadame ukončiť túto frustráciu a pocit bezmocnosti, ktorý v konečnom dôsledku blokuje aj ďalšie prirodzené občianske aktivity vo verejnom priestore.

Vojenské letisko Sliač je medzi mestami Banská Bystrica a Zvolen, ktoré sú od seba vzdialené iba 20 km. Je teda priamo uprostred jednej z najväčších sídelných aglomerácií Slovenska. Túto skutočnosť a nevhodnosť umiestnenia letiska si iste uvedomovali aj sovietske vojská, ktoré si vybudovali letisko aj na neďalekom Oremovom laze.

 

Veríme, že naše požiadavky sú zrozumiteľné a akceptovateľné. Nechceme spochybniť samotné vojenské letisko. V našej výzve žiadame

  1. umiestniť vojenské letisko na vhodnejšie miesto,
  2. využívať letisko Sliač na civilné a nákladné lety a tým využiť jeho potenciál na rozvoj upadajúceho regiónu.
  3. Žiadame uvoľniť zablokovanú občiansku komunikáciu, ku ktorej kauza vojenského letiska počas posledných 50-tich rokov prispievala. Chceme zdôrazniť prirodzené právo občanov rozhodovať o území na ktorom žijú.

Marta Medzihradská    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Marta Medzihradská bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...