Petícia za zaradenie lieku Kisqali do zoznamu kategorizovaných liekov

Liek Kisqali je veľmi účinným liekom v boji proti onkologickým ochoreniam. Veľa pacientov trpiacich týmto ochorením sú často rezistentný voči bežne dostupným liečbam (chemoterapia, iné dostupné lieky...) a napriek tomu, že je veľký predpodklad o úspešnosti liečby práve liekom Kisqali, tak tento liek nie je na Slovensku zaradený v zozname kategorizovaných liekov a preto nemôže byť hradený z verejného zdravotného poistenia. Jeho samofinancovanie je nákladné (2.000-3.000 eur mesačne) a bežní ľudia si preto nemôžu dovoliť ho platiť z vlastných zdrojov. Pacienti sa preto dostávajú do blúdneho kruhu kedy im je predpisovaná liečba, voči ktorej sú rezistentný a liek, ktorý by im mohol pôcť nie je z verejného poistenia preplácaný a platiť si ho svojpomocne nemôžu dovoliť. Naše Ministerstvo zdravotníctva liek Kisqali nezaradilo zo zoznamu kategorizovaných liekov napriek tomu, že tento liek bol schválený Európskou liekovou agentúrou aj Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv SR. Taktiež platí, že tento liek je kategorizovaný a teda hradený z verejného zdravotného poistenia vo väčšine štátov EÚ vrátane napríklad aj Českej Republiky. Preto touto petíciou požadujeme opätovné prehodnotenie rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR a následné zaradenie lieku Kisqali do zoznamu kategorizovaných liekov.


Mgr. Mário Mališ    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Mgr. Mário Mališ na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...