PETÍCIA za zachovanie SKATEPARKU na sídlisku ŤAHANOVCE


PETÍCIA
za zachovanie účelu využitia ihriska – SKATEPARKU a zmenu osoby správcu  

Súčasný stav: mestská časť platí 431,94 € mesačne za správu SKATEPARKU (t.j. otváranie a zatváranie areálu v prípade priaznivého počasia), nie je zabezpečená profesionálna podpora tohto športu, nie je poskytovaná adekvátna údržba a renovácia športového areálu.  

My, dolupodpísaní občania týmto žiadame vedenie MČ Košice – sídlisko Ťahanovce:  

- aby bol naďalej zachovaný účel využitia multifunkčného ihriska na Bruselskej ulici, ktorým je SKATEPARK

- o odovzdanie správy tohto areálu Občianskemu združeniu Ťahanovská skate crew, ktoré by sa zaviazalo rozvíjať aktivitu na skateparku a vykonávať profesionálny dohľad nad návštevníkmi.


JUDr. Erik Surmánek, Rozálska 5, 040 01 Košice    Kontaktujte autora petície