Petícia za zachovanie prezenčného štúdia na Prešovskej univerzite v Prešove

Touto petíciou vyjadrujeme podporu rozhodnutiu rektora a celého vedenia Prešovskej univerzity v Prešove viesť vzdelávanie na našej alma mater prezenčným spôsobom za zachovania prísnych hygienických podmienok. 

Sme presvedčení, že osobné vzdelávanie nenahradí dištančná výučba, a jej preferovanie sa nevyhnutne výrazne negatívne prejaví na rozvoji nielen vedy, ale celej spoločnosti, a to už v najbližších mesiacoch.

Dištančnú výučbu sme si vyskúšali v minulom semestri, a je jasné, k čomu to viedlo - k zníženiu našich vedomostí, študijnej disciplíny, požiadaviek pedagógov na nás, a v neposlednom rade aj k výraznej apatii a strate záujmu študovať.

 

Preto týmto prosíme vedenie Prešovskej univerzity, aby neprerušovalo osobné prezenčné vyučovanie.


Ján Teodor Gajdoš    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Ján Teodor Gajdoš na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook