Petícia za zachovanie pobočky pošty v mestskej časti Kavečany

My, podpísaní obyvatelia mestskej časti Kavečany, žiadame, aby pobočka Slovenskej pošty, a. s. na ulici Široká 17A zostala zachovaná a slúžila obyvateľom, tak ako tomu bolo doposiaľ počas dlhých rokov. 

Rozhodnutím zrušiť pobočku pošty na Širokej ulici sa uškodí všetkým obyvateľom messtkej časti Kavečany. Súčasná pobočka je umiestnená na logisticky výhodnom  a vyhovujúcom mieste.

Jej zrušením však starší občania budú musieť cestovať autobusom, kdežto v našej mestskej časti si v rámci svojej prechádzky  poštu vedia vyzdvihnúť.

Pobočka pošty, kde by si občania mali po zrušení pobočky vyzdvihovať poštu , je pre väčšinu obyvateľov  tejto mestskej časti nevyhovujúca tak z  časového ako aj logistického hľadiska, v samotnom meste je problém s parkovaním.

Žiadame jej zachovanie!


Jana Urbánová, Zuzana Sopoligová    Kontaktujte autora petície