Petícia za zachovanie označenia okresov na evidenčných číslach motorových vozidiel na Slovensku.

Národná rada SR schválila 18. marca 2021 novelu zákona o cestnej premávke, ktorá prináša zmenu v spôsobe prideľovania EČV s účinnosťou od 1. marca 2022:

  • Dvojica písmen označujúca do 28. februára 2022 okres, v ktorom bolo evidenčné číslo vydané, bude nahradená dvojicou písmen začínajúcou kombináciou AA, pričom dvojica nebude označovať žiadnu územnú príslušnosť v rámci Slovenska.
  • Skript EČV ostáva zachovaný vo forme AA xxxAA, pričom doteraz použité kombinácie (podľa okresov) budú vynechané.
  • EČV vydávané do 28. februára 2022 bude možné prideľovať na vozidlá aj po tomto termíne do vyčerpania zásob na Policajnom zbore.

Dolupodpísaní občania Slovenske republiky žiadame o zrušenia Zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony [online]. Bratislava: Národná rada SR, 2021-03-18, [cit. 2021-03-23].

Myslíme si, že uvádzanie okresu na EČV má na Slovensku svoju tradíciu a nevidíme dôvod na zmenu na ničnehovoriace AA-111AA.

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že F. Kováč bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...