Petícia za zachovanie mestskej zelene a prehodnotenie výstavby "Mestskej športovej haly" v Dunajskej Strede.

V čase klimatickej krízy, kedy dochádza k jej čoraz častejším negatívnym vplyvom aj v našom meste Dunajská Streda, si myslíme, že je veľmi dôležité zachovanie, dokonca zveľaďovanie mestskej zelene, nie výrub a zástavba. Stromy, zeleň a parky tvoria neoddeliteľnú súčasť mestského ekosystému a sú dôležitým prvkom zdravia a relaxu obyvateľov.

Stromy majú mnoho pozitívnych vlastností: viažu CO2 v pôde a v listoch, majú protihlukovú, protiprachovú funkciu, ochladzujú vzduch vo svojom okolí predovšetkým v horúcich mesiacoch. Zadržiavajú vodu v pôde a v listoch, odkiaľ ju potom transpirujú do ovzdušia. 

Aj my sme aktívnymi športovcami a preto sme radi plánu výstavby športovej haly.  Myslíme si, že šport patrí do nášho mesta a podpora atletiky, hádzanej či iných športov si zaslúžia našu pozornosť. Prosíme však, aby sa podobné projekty stavali na miestach, ktoré sú vhodnejšie na zástavbu, prípadne už sú zastavané a malo by väčší význam ich prebudovať. Máme za to, že prezentované riešenia nie sú adekvátnou náhradou a satisfakciou za zničený park. Z odbornej stránky sú niektoré dokonca nemožné. Preto žiadame o otvorenú debatu naprieč odbornou verejnosťou.

Iniciátorom petície je OZ HelloSzerdahely.

Petičný výbor:

Tomáš Stredl, OZ HelloSzerdahely, Dunajská Streda

Krisztián Váradi, OZ HelloSzerdahely, Dunajská Streda

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Petíció a városi növényzet megőrzéséért és a dunaszerdahelyi „Városi Sportcsarnok” építésének újraértékeléséért.

A klímaválság közepette, amelynek negatív hatásait városunkban, Dunaszerdahelyen is egyre gyakrabban érezni, úgy véljük, hogy rendkívül fontos a városi zöld övezet megvédése és kibővítése, a ritkítás és a beépítés helyett. A fák, a zöld területek és a parkok elválaszthatatlan részét képezik a városi ökoszisztémának és emellett fontos elemei a lakosok egészségének megőrzésének és a relaxációra is lehetőséget nyújtanak.

A fáknak számos jótékony tulajdonságuk van: megkötik a CO2-t a talajban és a levelekben, zajvédő és porosodásgátló funkcióval rendelkeznek, és a forró hónapokban pedig lehűtik a levegőt. Megtartják a vizet a talajban és a levelekben, ahonnan tovább a legkörbe párologtatják.

Mi is aktív sportolók vagyunk és ezért örülünk a sportcsarnok építési tervének. Úgy véljük, a sport a városunk része, és az atlétika, a kézilabda és más sportágak megérdemlik, hogy figyelmet szenteljünk nekik. Azt kérjük viszont, hogy a hasonló épületek inkább olyan helyeken épüljenek meg, amelyek alkalmasabbak a beépítésre, illetve már található rajtuk valamilyen épület és nagyobb értelme lenne az átépítésüknek. Véleményünk szerint a bemutatott megoldások nem szolgálnak adekvát helyettesítésként és kompenzációként a tönkretett parkért. Szakértői oldalról megközelítve pedig néhány egyenesen lehetetlen. Ezért kérelmezzük egy nyílt diszkusszió megtartását a szakmai közönségen belül.

A petíció kezdeményezője HelloSzerdahely, p.t.

Petíciós bizottság:

Stredl Tamás, HelloSzerdahely, p.t., Dunaszerdahely

Váradi Krisztián, HelloSzerdahely, p.t., Dunaszerdahely


Tomáš Stredl, HelloSzerdahely, o.z.    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Tomáš Stredl, HelloSzerdahely, o.z. na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...