PETÍCIA ZA ZACHOVANIE ČAJOVNE NA ZÁMKU VO ZVOLENE

Touto petíciou, my podpísaní, chceme vyjadriť nesúhlas so zrušením Čajovne na zámku, ktorej prevádzka má byť ukončená ku dňu 1.4. 2018, z dôvodu nepredĺženia nájomnej zmluvy zo strany Slovenskej Národnej Galérie na Zvolenskom zámku. Základné dôvody podporujúce zachovanie čajovne:

· čajovňa je reprezentatívne a obľúbené miesto, ktoré podporuje návštevnosť samotného zámku a zvyšuje jeho atraktívnosť aj zo strany turistov

· čajovňa má dlhú tradíciu a úspešne funguje, nie je podnikom ktorý by bol neefektívny a neperspektívny 

· jej presťahovaním by čajovňa stratila svoju jedinečnosť a autentickosť

· v meste sa nachádza niekoľko desiatok kaviarní, zatiaľ čo čajovne len dve

· na zámku sa nachádza niekoľko priestorov, kde môže byť kaviareň zriadená bez toho, aby bolo potrebné zrušiť obľúbenú čajovňu

Čajovňa by mala byť nahradená kaviarňou, ktorých je podľa nášho názoru vo Zvolene dostatok, zatiaľ čo čajovňa na zámku je jedinečným miestom s dlhou 20 ročnou tradíciou, ktorá je obľúbeným miestom pre  Zvolenčanov, ale aj širokú verejnosť a zároveň  neoddeliteľnou súčasťou Zvolenského zámku. Podporuje aj samotnú návštevnosť a pozitívne reprezentuje zámok. V čajovni sa často usporadúvali rôzne spoločenské podujatia, koncerty a prednášky. Toto miesto navštevujú ľudia všetkých vekových kategórií a  mnohým Zvolenčanom sa spája s nezabudnuteľnými zážitkami a spomienkami. Na základe vyššie uvedených skutočností žiadame vedenie Slovenskej Národnej Galérie o prehodnotenie rozhodnutia zrušiť Čajovňu na zámku a o zachovanie jej prevádzky. 


Kristína Pekárová, Novozámocká 65, 96001 Zvolen    Kontaktujte autora petície