Petícia za vybudovanie cyklistického chodníka v úseku Snina – Starina podľa územného plánu Prešovského kraja

Ing. Miroslav Drančák, Čsl. Armády 88/46, 067 61 Stakčín


Mesto Snina, Mestský úrad
Primátorka Daniela Galandová
Strojárska 2060/95
069 01 Snina


Vec: Žiadosť o vybudovanie cyklistického chodníka v kritickom úseku Snina – Starina


   Obyvatelia Sniny, Stakčína a širokého okolia Vás žiadajú o vybudovanie cyklistického chodníka zo Sniny až na Starinu. Tento cyklistický chodník je navrhnutý aj v Územnom pláne Prešovského samosprávneho kraja ako napojenie cyklistickej trasy na Poľsko. Ako dôvod tiež uvádzame, že dopravný úsek Snina – Stakčín je v kritickom stave a pre cyklistov je tento úsek život ohrozujúci.


   V súčasnosti bolo vydané stavebné povolenie na rekonštrukciu cyklotrasy na území
Východných Karpát v úseku Ruské sedlo – Runina ako napojenie cyklistickej trasy na Poľsko. Pokiaľ nebude vybudovaný aj cyklistický chodník v úseku Snina – Starina napojenie cyklotrasy na Poľsko bude pre obyvateľov Sniny a cyklistov prechádzajúcich cez Sninu na Poľsko kvôli nebezpečnému úseku Snina – Stakčín svojím spôsobom nefunkčný.


   Chcem poukázať na to, že v súčasnosti je niekoľko výziev na využitie finančných prostriedkov EÚ na vybudovanie cyklistických chodníkov, takže výstavba uvedenej cyklotrasy by nezaťažovala rozpočet mesta Snina. Taktiež sa veľa hovorí o potrebe zlepšiť cestovný ruch v Sninskom okrese, preto vybudovanie cyklistického chodníka Snina – Starina považujeme za dôležitú súčasť zlepšenia cestovného ruchu v Sninskom okrese, ktorý by svojím významom presahoval rámec Sninského okresu.


   Cyklistický chodník by mohli využívať cyklisti, korčuliari, bežci, chodci nielen na športovo – turisticko – oddychové aktivity, ale aj na bežnú bezpečnú každodennú prepravu po tejto trase. Vzhľadom na to, že by bol napojený na už existujúci úsek cyklistického chodníka od čerpacej stanice OMV po most na Rybníky, poskytoval by širokému okoliu Sniny bezpečné a ekologické spojenie s mestom ako aj rekreačnou oblasťou Rybníky.


   Za kladné vybavenie Vám vopred ďakujeme


   V Stakčíne 17.07.2019


Príloha: petičné hárky – Petícia za vybudovanie cyklistického chodníka v úseku Snina – Stakčín podľa územného plánu Prešovského kraja.


Ing. Miroslav Drančák, Čsl. Armády 88/46, 067 61 Stakčín    Kontaktujte autora petície
Facebook