Petícia za urýchlené vybudovanie protihlukovej steny na diaľnici D1 v Ivachnovej

My, nižšie podpísaní občania žiadame Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody 6, Bratislava ako akcionára spoločnosti Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, Bratislava o urýchlenú výstavbu protihlukovej steny na diaľnici D1 pri obci Ivachnová, pre neustále narastajúci hluk v blízkosti rodinných domov najmä vplyvom hustoty dopravy.              

V roku 2014 bola realizovaná hluková štúdia, ktorej závery pre obec Ivachnovú boli jednoznačné a to, že dochádza vo vonkajšom prostredí k prekročeniu povolených hodnôt hluku. Táto štúdia je vzhľadom k dlhému časovému úseku od jej realizácie už neaktuálna, počet vozidiel tak osobnej ako aj kamiónovej dopravy na diaľnici D1 neustále každým rokom narastá, úmerne s tým aj hluk, ktorí pociťujú najmä obyvatelia obce Ivachnová. Aj samotné meranie hluku bolo realizované v obci Ivachnová na mieste, kde diaľnicu od obce delí stromová alej.              

Podľa harmonogramu prác na diaľnici D1 Hubová – Ivachnová je realizovanie protihlukových stien plánované na prelome rokov 2019/2020. Vzhľadom k neustálemu posúvaniu termínov výstavby a dostavby diaľnice D1 v úseku Hubová – Ivachnová (mala byť hotová v roku 2017) považujeme tento termín za časovo veľmi nereálny a preto žiadame Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody 6, Bratislava o urýchlené riešenie tejto nevyhovujúcej situácie vybudovaním protihlukovej steny v celej dĺžke katastra obce Ivachnová.


Mgr. Tomáš Kubačka    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu


ALEBO

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená na našej stránke. Všetky údaje, ktoré poskytnete v tomto formulári, však uvidí autor petície.

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.
Facebook