Petícia za riešenie problému s kanalizáciou v obci Slovenský Grob - Malý Raj a Zátišie

My, dolupodpísaní občania obce Slovenský Grob - obytná zóna Malý Raj a Zátišie, týmto žiadame obec Slovenský Grob aj jeho príslušné orgány o riešenie problému s kanalizáciou v obytnej zóne Malý Raj a Zátišie. S postupnou a pokračujúcou výstavbou obytných domov v tejto lokalite začína byť situácia pre obyvateľov neúnosná hlavne v období zrážok, kedy dochádza k zatopeniu odpadových šácht. Situácii nepomáha ani postupujúca výstavba 2-4-domov kde boli pôvodne plánované bungalovy. Kanalizácia nestíha plniť svoj účel hlavne v období zrážok. Príčinou problému je, že mnohé domy odvádzajú dažďovú vodu do kanalizácie namiesto zvodu do vsakovacej jamy na pozemku. Dôsledkom toho je nemožné využívať toaletné zariadenia, práčky, umývačky riadu, sprchy, vane, vykonávanie osobnej hygieny bez toho aby nedochádzalo k vytápaniu domácností odpadovýmio splaškami. Občania sú nútení tento problém riešiť nahlásením havárie BVS a uhrádzať výjazdy techniky na odstránenie havarijného stavu na vlastné náklady. Zodpovednosť za problém a jeho riešenie si medzi sebou posúvajú BVS a obec, pričom občan trpí ďalej. 


Ladislav Zajíc    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Ladislav Zajíc na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...