Petícia za riešenie situácie na Žabom majeri

Obraciame sa na Vás so žiadosťou o systémové riešenie majetkovo-právnych vzťahov problému v lokalite Žabí Majer v mestskej časti Bratislava-Rača. Donedávna sna mali uzatvorené nájomné zmluvy so Železnicami SR ako aj s Hlavným mestom SR, rešpekt. Mestskou častou Bratislava-Rača. 

Radi by sme Vám dali do pozornosti, že v minulosti išlo o problémovú lokalitu, ktorú sme však vyčistili a následne sme sa o ňu starali, zveľaďovali sme ju. Vzhľadom na to, že sme mali za to, že je možné v tejto lokalite realizovať aj stavby, do výstavby nehnuteľnosti sme vložili nemalé prostriedky. Preto sme boli prekvapení, že v tomto roku došlo k hromadným výpovediam týchto nájomných zmlúv.

Rozumieme, že máte záujem riešiť dlhodobo neriešiteľný problém v tejto lokalite, avšak spôsob aký ste zvolili, nepovažujeme za správny. 

Touto petíciou si Vás dovoľujeme požiadať o prehodnotenie rozhodnutia vypovedať nájomné zmluvy v lokalite Žabí Majer a následne Vás požiadať o uzatvorenie nových nájomných zmlúv. 


OZ záhradkárov Staviteľska    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem OZ záhradkárov Staviteľska na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...