Petícia za revitalizáciu bývalej textilnej továrne Merina

PETÍCIA

ZA REVITALIZÁCIU

 BÝVALEJ TEXTILNEJ TOVÁRNE MERINA

 

Vážená pani ministerka kultúry Natália Milanová, vážený pán primátor mesta Trenčín Richard Rybníček, vážená pani riaditeľka Krajského pamiatkového úradu Trenčín Eva Gazdíková,

 

my, obyvatelia krajského mesta Trenčín, priľahlých okresných miest a obcí v rámci Trenčianskeho kraja ako i ostatných krajských miest,  obraciame sa na Vás s touto petíciou o podporu  projektu plánovanej revitalizácie  areálu Merina v našom  krajskom meste Trenčín.

 

My, obyvatelia  mesta Trenčín, sme sa vo verejnom záujme oboznámili s obsahom rozhodnutia Ministerstva kultúry SR ohľadne  vyhlásenia objektu tzv. „ Rozvodne“ za národno – kultúrnu pamiatku.  Odborná verejnosť, ktorá detailne pozná areál Merina sa nestotožňuje s výrokom a odôvodnením Rozhodnutia  MK SR č. k.: MK-3244/2021-241/15788 zo dňa 08.07.2021, nakoľko  objekt Rozvodne nedisponuje takými pamiatkovými hodnotami, ktoré by odôvodňovali jej vyhlásenie na národnú (nehnuteľnú) kultúrnu pamiatku.

 

Areál Merina je dlhodobo určený na revitalizáciu vo verejnom záujme, čo si dlhodobo želajú aj obyvatelia mesta Trenčín a priľahlých miest a obcí. Preto už územný plán mesta Trenčín determinoval zmenu priemyselného areálu na funkciu občianskej vybavenosti a v krátkej budúcnosti doplnenú funkciou polyfunkčnej bytovej zástavby. Mesto Trenčín zmenou funkcie územia v areáli Merina dlhodobo sledovalo a v súčasnosti sleduje rozvoj a zveľadenie tohto územia vo vzťahu k centrálnej časti, ktorou je Mierové námestie mesta Trenčín. Po rokoch chátrania areálu Merina sa začala jeho reálna prestavba, zmena – revitalizácia.

 

Zmena nastala vďaka investorovi, ktorý je ochotný tento areál meniť prestavbou a modernou výstavbou na občiansku vybavenosť a tým poskytnúť obyvateľom Trenčína a okolia možnosť využitia  služieb, obchodov, dostupnosť  kultúry a spoločenských udalostí ale aj sociálnej vybavenosti a aj možnosť oddychu v zónach zelene.

 

 

 

 

My, obyvatelia mesta Trenčín, sme si vedomí, že predmetné rozhodnutie Ministerstva kultúry SR vyhlásením objektu Rozvodne za NKP je zásadnou prekážkou, v už započatom procese revitalizácie. Objekt  NKP  v súčasnosti svojim situovaním zavadzia v  areáli Merina. A aby sa uvoľnili priestor modernej revitalizácii územia je potrebné ho odstrániť.

 

My obyvatelia mesta Trenčín  si  Vás touto petíciou dovoľujeme požiadať o podporu tohto investora.  Žiadame Vás, aby ste nevytvárali prekážky, ktoré by mohli zabrániť realizácii projektu  premeny  územia areálu  Merina z titulu ochrany tzv. (kvázi) pamiatok vyhlásených MK SR.

 

My, obyvatelia mesta Trenčín  podporujeme zámer investora o vytvorenie audio – vizuálnej prezentácie , ktorá priblíži najmä mladým obyvateľom mesta Trenčín históriu textilnej továrne Merina, čo považujeme  za prínosnejšie ako  chrániť tzv.  kvázi pamiatku. 

 

My, obyvatelia mesta Trenčín,  vyzývame kompetentných o prehodnotenie  svojho rozhodnutia a riadenie  sa realitou a názorom odborníkov, aby čo najskôr došlo k plánovanej revitalizácii areálu Merina.  

 

 

 Merina.png


Ing. Arch. Masaryk Jozef    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Ing. Arch. Masaryk Jozef na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...