Petícia za rekonštrukciu kanalizácie v obci Slovenský Grob - Malý Raj a Zátišie

My, dolupodpísaní občania obce Slovenský Grob - obytná zóna Malý Raj a Zátišie, týmto žiadame obec Slovenský Grob aj jeho príslušné orgány o komplexnú rekonštrukciu systému kanalizácie v obytnej zóne Malý Raj a Zátišie, keďže jej kapacita je už niekoľko rokov nepostačujúca. S postupnou a pokračujúcou výstavbou obytných domov v tejto lokalite začína byť situácia pre obyvateľov neúnosná hlavne v období zrážok, kedy dochádza k zatopeniu odpadových šácht. Situácii nepomáha ani postupujúca výstavba 2-4-domov kde boli pôvodne plánované bungalovy. Kanalizácia je od začiatku poddimenzovaná a nestíha plniť svoj účel. Dôsledkom toho je nemožné využívať toaletné zariadenia, práčky, umývačky riadu, sprchy, vane, vykonávanie osobnej hygieny bez toho aby nedochádzalo k vytápaniu domácností odpadovýmio splaškami. Občania sú nútení tento problém riešiť nahlásením havárie BVS a uhrádzať výjazdy techniky na odstránenie havarijného stavu na vlastné náklady. Zodpovednosť za problém a jeho riešenie si medzi sebou posúvajú BVS a obec, pričom občan trpí ďalej. 


Ladislav Zajíc    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Ladislav Zajíc na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook