Petícia za premiestnenie stojiska komunálneho odpadu schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Stupave č. 52/2022 dňa 28.04.2022.

Týmto žiadame kompetentných zástupcov mesta  o premiestnenie hore uvedeného stojiska o najmenej 10m ďalej od bytoveho domu Stupava,Hlavná62+Screenshot_20230225_155156_Gallery.jpg60 (bližšie k obyvateľom  Hlavná 52+54+56)

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Andrej Mikuš na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...