PETÍCIA ZA PREHODNOTENIE KONEČNÉHO NÁVRHU CESTOVNÉHO PORIADKU ZSSK 2022/2023

My, dolu podpísaní občania Slovenskej republiky nesúhlasíme so zmenou cestovného poriadku vlakovej osobnej dopravy, z dôvodu výrazne negatívneho dopadu na prerpavnú situáciu v celom štáte, pričom obmedzuje ľuďom možnosť využívať verejnú dopravu ako každodenný prostriedok dopravy do zamestnania, prípadne školy. Preto žíadame, aby spoločnosť ZSSR urobila patričné opatrania, aby nedochádzalo k problému, ktorý bol hore uvedený.

 

Žiadame Vás o zavedenie nasledovných spojov do daného cestovného poriadku:

 

- súčasný osobný vlak (OS 3406) na trati Margecany - Žilina, ktorý chodí v čase 3:47-8:26,

- pravidelnejšie osobné vlaky na trati Poprad-Tatry - Liptovský Mikuláš,

- vrátenie pôvodných časov rýchlikov na trati Košice - Bratislava hl. stanica.

 

Túto zmenu Vás žíadame vykonať z dôvodu každedenného dochádzania študentov a zamestnancov do okresných miest. Ide zväčša o občanov s trvalým bydliskom v obciach, v ktorých nie je pravidelná autobusová doprava.

 

Ako jeden z návrhov riešenia považujeme pokračovanie v cestovnom poriadku, ktorý bol platný na rok 2021/2022.


Dária Bartošová    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Dária Bartošová na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...