Petícia za podporu prevádzok v nájomných priestoroch mesta Pezinok

My, podpísaní občania touto petíciou žiadame vedenie mesta Pezinok a mestské zastupiteľstvo mesta Pezinok, aby v záujme prežitia prevádzok umiestnených v nájomných priestoroch mesta s ohľadom na zákaz činnosti týchto prevádzok v súvislosti s nariadeniami vlády SR a hlavného hygienika SR súvisiacimi s pandémiou COVID 19 a vyhlásením vlády SR o štátnej pomoci na nájom, odpustili prevádzkam nájomné vo výške 50% nájmu za mesiace apríl, máj, znížili nájom o 50% do konca roka 2020 a odpustili daň (resp. nájom) za užívanie verejného priestranstva pre všetky prevádzky na území mesta Pezinok od apríla do konca roka 2020.


Richard Bořuta    Kontaktujte autora petície