Petícia za personálne posilnenie pobočky pošty v Rozhanovciach

Podpisom tejto petície vyjadrujete podporu snahe požiadať vedenie spoločnosti Slovenská pošta, a.s. o personálne posilnenie pobočky Slovenskej pošty v Rozhanovciach.

Dôvodom je, že od 01.05.2022 bol počet zamestnankýň pracujúcich na pošte v Rozhanovciach na pozícii zamestnanca priehradky pošty zredukovaný z 2 na 1. Vzhľadom na veľký záujem obyvateľov obce o poštové služby na miestnej pobočke je toto personálne obsadenie nedostatočné. Z uvedeného dôvodu sa pre zákazníkov pošty neúmerne predĺžil obslužný čas, ktorý často presahuje i dobu 30 minút.

Pred budovou pošty sa tak tvorí rad ľudí, často i vyššieho veku, v ktorom musia čakať i v nepriaznivom počasí. Pošta Rozhanovce je spádovou poštou pre obec Rozhanovce (2800 obyvateľov), Košické Olšany (1500 obyvateľov), Beniakovce (800 obyvateľov) a obec Hrašovík (450 obyvateľov). Spolu 5 550 obyvateľov. Je potrebné vziať do úvahy i fakt, že služby miestnej pobočky využívajú i občania okolitých obcí Čižatice, Vajkovce, Ďurďošík, ktorí prechádzajú obcou Rozhanovce. Na základe uvedených faktov sa obraciame na vedenie Slovenskej pošty, a.s. s prosbou o navýšenie počtu zamestnancov na pozícii zamestnanca priehradky pošty na pôvodný počet dvoch zamestnancov.

 

Ing. Matúš Adamčík

Starosta obce Rozhanovce


Matúš Adamčík    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Matúš Adamčík na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...