Petícia za odvolanie riaditeľky CHKO Poľana Vladimíry Fabriciusovej ing. phd

My, nižšie podpísaní , žiadame o odvolanie terajšej riaditeľky CHKO Poľana. 

Vladimíra Fabriciusová zneužíva svoju funkciu na polovnícku lobby. Jej práca je nekompetentná, neodborná a plne v rozpore s funkciou i fungovaním chránenej oblasti.

Ako riaditeľka CHKO úmyselne demonizuje chránené druhy živočíchov a zneužíva svoju funkciu, napätie v spoločnosti i všeobecný strach na svoje postranné úmysly. 

 

Poškodzuje tak priamo dobré meno ochranárskej komunity, pracovníkov CHKO i ŠOP SR a miesto ochrany prírody sa podieľa na jej poškodzovani.

 

Žiadame preto Ministerstvo životného prostredia i vedenie Štátnej ochrany prírody o okamžité zakročenie a odvolanie menovanej z funkcie i prípadných dôležitých postoch, na ktorých by mohla pokračovať v aktuálnej negatívnej činnosti. 


Tomáš Lukovič    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Tomáš Lukovič na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...