Petícia za odtrhnutie Bratislavského kraja od Slovenskej republiky

Žiadame, aby vzhľadom na neprekonateľné názorové a hodnotové rozdiely medzi Bratislavským samosprávnym krajom a zvyškom Slovenskej republiky, získal BSK štatút samostatného suverénneho štátu a nebol naďalej súčasťou SR.

 


Robert Borgula    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Robert Borgula na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...