Petícia za odstúpenie Jara Polačeka zo svojho postu

received_4497509957298511.jpegUpdate: ZDIEĽAJTE NECH SA TO DOSTANE AJ K OSTATNÝM
 P O Z O R !!!!!!
Potom, ako podpíšete petíciu, príde vám e-mail s linkom na potvrdenie svojho
podpisu. Ak nepotvrdíte, váš hlas je NEPLATNÝ!!!!
Ak vám e-mail nepríde za krátky čas, skontrolujte si SPAM.

S odvolaním sa na Zákon č. 369/1990 Zb. Slovenskej Národnej rady o obecnom zriadení § 11a,  odst. (1), písm. c) v znení :  petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30 % oprávnených voličov

Vyhlasujem petíciu za vyhlásenie referenda o odvolaní Ing. Jaroslava Polačeka z funkcie primátora Mesta Košice, na základe nespokojnosti veľkej časti obyvateľov tohto mesta.

Dôležité je si uvedomiť, že kampaň bola jasne stavaná na kauze EEI, kedy Polaček sľuboval okamžité vyriešenie situácie. Parkovné sa neznížilo, nebolo vybudované žiadne záchytné parkovisko ani parkovací dom.
Za rok jeho pôsobenia sme zažili zvýšenie cestovného, naopak nie kvalitu dopravy. Zvýšilo sa aj vstupné do ZOO, zaviedol sa maximálny poplatok za rozvoj, zvýšili sa poplatky za sociálne služby a navrhuje aj zvýšenie daní.
Čo však pán Polaček stihol, bolo zvýšenie svojho platu, po dvoch mesiacoch o 40 %. Ďalej pod jeho krátkym vedením mesto utrpelo hanbu, kedy MZ na jeho pokyn rozhodlo o zrušení olympijského festivalu mládeže. Absolútny nezáujem o šport v meste.
Nedoriešený útulok pre bezdomovcov v podobe iglu, výruby stromov, predražená asanačná služba.
Tabuľky po meste oznamujúce neudržiavanie chodníkov, ktoré sú nedodržiavaním cestného zákona a ohrozovaním bezpečnosti a zdravia Košičanov.
Argumentom na čokoľvek v jeho podaní je chyba bývalého vedenia. Máme za sebou rok pod jeho vedením a je jasne vidieť, že mesto potrebuje primátora na úrovni. 
Odvolávam sa na právo zvolať zasadnutie mestského zastupiteľstva v tejto veci v súlade s uvedeným zákonom v prípade, že petícia svojim počtom podpisov splní zákonom stanovené predpoklady na takýto úkon. Ak sa tak stane, žiadame MZ Mesta Košice vyhlásiť referendum podľa požiadaviek ako stanovujú príslušné zákony v súlade s Ústavou SR a vyhlásením NR SR o obecnom zriadení.

 

 

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Tomáš Šuba na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook