Petícia za odstúpenie Ing. Jaroslava Polačeka z postu primátora mesta Košice

ZDIEĽAJTE NECH SA TO DOSTANE AJ K OSTATNÝM  

********************************************************************

U P O Z O R N E N I E !!!!!!

Potom, ako podpíšete petíciu, príde vám e-mail s odkazom na potvrdenie svojho
podpisu. Ak nepotvrdíte, váš hlas je NEPLATNÝ!!!!
Ak vám e-mail nepríde za krátky čas, skontrolujte si priečinok, kde máte SPAM.

V zmysle petičného zákona pri podpore elektronickej petície musí jej podporovateľ uviesť svoje meno, priezvisko, úplnú adresu pobytu a e-mailovú adresu ako potvrdenie podpory petície namiesto vlastnoručného podpisu.

********************************************************************

S odvolaním sa na Zákon č. 369/1990 Zb. Slovenskej Národnej rady o obecnom zriadení §11a,  odst. (1), písm. c) v znení :  petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30 % oprávnených voličov (Košice - 60 000 podpisov):

Vyhlasujeme petíciu za vyhlásenie referenda o odvolaní Ing. Jaroslava Polačeka z funkcie primátora Mesta Košice, na základe nespokojnosti veľkej časti obyvateľov tohto mesta Košíc.

polacek1.png

********************************************************************

Dôležité je si uvedomiť, že kampaň bola jasne stavaná na kauze plateného parkovania cez spoločnosť EEI, kedy pán Polaček sľuboval okamžité vyriešenie situácie. Parkovné sa neznížilo, nebolo vybudované žiadne záchytné parkovisko ani parkovací dom. Do rokovania so zástupcami tejto spoločnosti sa pustil na vlastnú päsť, dočasná komisia zanikla a primátor ponúkol spoločnosti EEI zlatý padák vo výške 1 milión EUR.

Čo však pán Polaček stihol, bolo zvýšenie svojho platu, po dvoch mesiacoch o 40 %. Ten si nakoniec dočasne znížil na zákonné minimum, podľa neho on sám, ale muselo mu to schváliť Mestské zastupiteľstvo. Plat si znížil len dočasne, do konca roka 2020. 

plat.jpg

Ďalej pod jeho krátkym vedením mesto utrpelo hanbu, kedy Mestské zastupiteľstvo na jeho pokyn rozhodlo o zrušení olympijského festivalu mládeže EYOF 2021. Absolútny je jeho nezáujem o šport v meste. Časté sú spory s vedením STEEL arény, ktorú obviňuje často s netransparentnosti, hokejová kvalifikácia na zimné olympijské hry 2022 sa uskutoční nakoniec v Bratislave, aj  keď jej odohratie v Košiciach sa už považovalo za hotovú vec. Primátorovi sa páči veľmi basketbal a preto schválil dotáciu na rekonštrukciu Angels arény, kde sú dlhodobo prevádzkové problémy. Po malom výlete v Lotyšsku je plánom mesta postaviť nový športový areál na Alejovej ulici aj vďaka peniazom od štátu, ktorý predtým kritizoval za nepostačujúce dotácie na EYOF.  Problémy sú aj s výstavbou NTC na Popradskej ulici, ktoré sa zatiaľ stavia iba formálne a hlavne s prevádzkou jedinej krytej plavárne v Košiciach, ktorú chcel pán primátor od MČ Košice-Staré mesto odkúpiť za symbolické 1 EUR. Na poslednom mestskom zastupiteľstve v apríli 2020 bola schválená dotácia 2 milión EUR na dostavbu 1.etapy Košickej futbalovej arény s kapacitou 6000 divákov. Táto 1. etapa mala byť dávno ukončená, zatiaľ to na dokončenie v dohľadnej dobe nevyzerá. Kde pán primátor zoženie ďalšie peniaze nevedno, ale popíjanie kávičky na SFZ a Stromovej ulici v Bratislave dáva menšiu nádej, že Košičania uvidia medzištátne zápasy aj v našom meste.

KFA.jpg

Za rok jeho pôsobenia sme zažili zvýšenie cestovného MHD, naopak nie modernizáciu a kvalitu dopravy. Zvýšilo sa aj vstupné do ZOO, zaviedol sa nový poplatok za rozvoj (nová výstavba) a to v maximálnej výške, zvýšili sa poplatky za sociálne služby

Kvôli zníženiu podielových daní v roku 2019 NR SR pre mestá a obce, sa rozhodli samosprávy na Slovensku zvýšiť niektoré dane a poplatky, mesto Košice pod vedením pána Poláčeka zvýšilo občanom Košíc daň z nehnuteľnosti minimálne o 200% a poplatok za komunálny odpad v priemere o 19%. Mesto  Košice sa spolu s mestom Trnava dostalo na prvé miesto, čo sa týka daní z nehnuteľností.
dan3.jpg

Nedoriešený útulok pre bezdomovcov v podobe iglu, výruby stromov, predražená a nefungujúca asanačná služba. Tabuľky po meste oznamujúce neudržiavanie chodníkov v zime, ktoré sú nedodržiavaním cestného zákona a ohrozovaním bezpečnosti a zdravia Košičanov. Argumentom na čokoľvek v jeho podaní je chyba bývalého vedenia. Máme za sebou viac ako rok a pol pod jeho vedením a je jasne vidieť, že mesto potrebuje primátora na úrovni. Takisto primátora, ktorý na svoje obedy a posedenia pre svojich najbližších nevyužíva reprezentačný fond, ale svoj plat. Primátora, ktorý neporušuje ústavný zákon a nerobí ako verejný činiteľ reklamu súkromnej spoločnosti, lebo ma deficit kofeínu. Do svojej pracovne si dal zhotoviť bustu erbu mesta Košíc pri príležitosti 650. výročia a to v hodnote 9.900 EUR.

busta1.jpg

Počas koronakrízy zadebnil magistrát, učiteľky, ktoré by mali byť doma a venovať sa     on-line vzdelávaniu detí, posadil do kancelárie prvého kontaktu. Snaží sa síce riešiť ťažkú siuáciu, ale rozhodnutia jeho krízového štábu si viac ako diskutabilné. Maximálne a nelogické obmedzenie DPMK počas Veľkej noci, zatvorenie cintorínov a krematória, vypnutie minerálneho prameňa na Gajdovke, plastové bedne na zber nových rúšok v rozpore s rozhodnutim RÚVZ.

kontajner.jpg

Poslednou jeho aktivitou je krátenie podielových daní zo schváleneho rozpočtu pre jednotlivé mestské časti, ktoré oznámil listom starostom, čím vlastne odignoroval mestskú radu, radu starostov, ale aj samotné mestské zastupiteľstvo, ktoré schválilo vo februári 2020 rozpočet na rok 2020. Netransparentná je aj reklamná kampaň mesta Košice v podobe celostranového letáku s triviálnymi informáciami ako bojovať s koronavírusom za takmer za 10 tisíc EUR, nálepky na bagety pre zdravotníkov, predražené doručovanie obálok pre seniorov a nákup rúšok a respirátorov od garážovej firmy.

starostovia.jpg

 

Na posúdenie jeden z jeho nešťastných výrok počas koronakrízy:

"V súčasnosti azda už nikto nepochybuje o tom, že nás čaká zníženie príjmov predovšetkým z podielových daní. Ako primátor som neurobil žiaden zásah do rozpočtu, keďže ten môžu vykonať len poslanci na rokovaní mestského zastupiteľstva. Mesto Košice bude mestským častiam v rámci hospodárneho nakladania s finančnými zdrojmi rozpočtu mesta na nevyhnutnú dobu posielať menšiu sumu peňazí,“

********************************************************************

Odvolávam sa na právo zvolať zasadnutie mestského zastupiteľstva v tejto veci v súlade s uvedeným zákonom v prípade, že petícia svojim počtom podpisov splní zákonom stanovené predpoklady na takýto úkon. Ak sa tak stane, žiadame mestské zastupiteľstvo mesta Košice vyhlásiť referendum podľa požiadaviek ako stanovujú príslušné zákony v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a vyhlásením NR SR o obecnom zriadení.


Tomáš Šuba, Gazdovska 19A, 04001 Košice    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Tomáš Šuba, Gazdovska 19A, 04001 Košice bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vaše telefónne číslo nebudeme verejne zobrazovať online.

Tieto informácie nebudeme verejne zobrazovať online.

Tieto informácie nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...