Petícia za obnovenie osobnej vlakovej dopravy na železničnej trati č. 142 Zbehy - Radošina

V tejto petícii, my, podpísaní občania Slovenskej republiky žiadame Ministerstvo dopravy,  o obnovenie osobnej železničnej dopravy na trati číslo 142 Zbehy - Radošina z nasledovných dôvodov:

  • unikátne polohy zastávok a staníc priamo v centrách obcí,
  • možnosť prestupu v žst. Zbehy smer Bratislava/Prievidza,
  • vhodný prepravný prúd pre železničnú dopravu,
  • plán dopravnej obslužnosti píše o možnosti obnovenia tejto trati ako perspektívnej,
  • cesta vlakom by trvala do Nitry len cca 53 minút - oproti autobusu úspora 10-15 minút,
  • odľahčiť cestu do Nitry od áut (individuálnej dopravy),
  • pohodlnejšie cestovanie pre cestujúcicich, 
  • ekologická a bezpečná železničná doprava - podporovaná EÚ,
  • výhodou môže byť taktový GVD ( cestovný poriadok),
  • ľudia z okolia by si znovu zvykli na vlaky, postupne by prešli z autobusov/áut na vlak.
 
V roku 2003 na príkaz Dzurindovej vlády sa zastavil život na mnohých lokálnych tratiach vrátane vlakov z Radošiny do Zbehov(Nitry) a to napriek tomu, že počet cestujućich tu bol enormný a jazdili plné dva vozne (810+011, no cestujući nemali lístky alebo jazdili zadarmo).
Ponúkli sme projekt obnovenia tejto lokálky pre Ministerstvo dopravy SR, avšak ako vždy sa vyhovorili na financie, ktoré na dopravu vo verejnom záujme nie sú... no v skutočnosti sú.

 

Príklad umiestnenie staníc/zastávok v rámci obcí
Bez_názvu123.pngunnamed_–_kópia_(3).jpg
Obce Radošina, Veľké Ripňany a miestna časť Behynce, Malé Ripňany, Biskupová,  Kapince, Malé Zálužie, Nové Sady, Čab a Zbehy súhlasia a žiadajú obnovenie trate.
Nitriansky samosprávny kraj súhlasí s obnovou dopravy.
Železničná doprava je bezpečná, ekologická, rýchla a komfortná.
Ukážme spoločne, že nám záleží na kvalitnej železničnej doprave na Slovensku !
 
 
Ďakujeme za podpísanie petície!
 
 
 

Patrik Pagáč    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Patrik Pagáč bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...