Petícia za obnovenie detskej ambulantnej pohotovosti v Púchove

My, podpísaní občania touto petíciou žiadame Ministerstvo zdravotníctva SR, aby iniciovalo zmenu príslušnej legislatívy tak, aby poskytovateľ ambulantnej pohotovostnej služby mohol poskytovať doplnkovú ambulantnú pohotovostnú službu aj v inom spádovom území.

 

Žiadame o zmenu § 8a ods. 12 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby organizátor ambulantnej pohotovostnej služby mohol poskytovať doplnkovú ambulantnú pohotovostnú službu nielen v spádovom území, v ktorom sa nachádza pevný bod, pre ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých alebo pevný bod, pre ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast aj v inom spádovom území.“

 

Petičný výbor:
JUDr. Katarína Heneková (primátorka mesta Púchov), Zábreh 1512/25, 020 01 Púchov, zástupca výboru;

JUDr. Iveta Brindzová (prednostka Mestského úradu Púchov), Lysá pod Makytou 207, 020 54 Lysá pod Makytou,

Mgr. Rastislav Henek (poslanec VÚC Trenčín), Zábreh 1512/25, 020 01 Púchov,

MUDr. Eva Cígerová (pediater v Púchove), Streženice, Keblianska 237/8, 020 01 Púchov;

Ján Prekop (starosta obce Beluša), Beluša - Hloža 1386, 018 61 Beluša

 


JUDr. Katarína Heneková    Kontaktujte autora petície