Petícia za nové výberové konanie pre lokalitu Národného cyklistického centra

p1NCC.pngMy, dolupodpísaní fanúšikovia slovenskej cyklistiky a široká športová verejnosť, vyjadrujeme nespokojnosť s umiestnením Národného cyklistického centra (ďalej “NCC”) do lokality Orechová Potôň z nasledovných dôvodov: 

1. Žiadna tradícia cyklistiky v regióne Orechová Potôň

2. Nedostatočná infraštruktúra škôl a pracovných príležitostí

3. Nadmerný hluk a zápach z motorových vozidiel počas pretekov a tréningov na autodróme

4. Nejasné výška nájomného a prevádzkové ročné náklady 

 

Sme za to, aby miesto výstavby NCC bolo určené prostredníctvom verejného rokovania - výberu z viacerých ponúk, kde by sa uprednostnili lokality s minimálnymi nákladmi, jasným majetkovoprávnym vysporiadaním pozemkov a s tradíciou v cyklistike. 

Preto žiadame Slovenský zväz cyklistiky o pozastavenie prípravy realizácie výstavby NCC v lokalite Orechová Potôň a zároveň žiadame o nové výberové konanie pre lokalitu NCC na základe transparentných postupov.

Ďalším dôvodom nami navrhovaného postupu je tiež skutočnosť, že Slovenský zväz cyklistiky ignoruje a nerešpektuje pripomienky  Úradu vlády SR, Generálnej prokuratúry SR a Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR prezentované v rámci medzirezortného pripomienkového konania v procese schvaľovania finančného príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na výstavbu NCC.  

Viac info na: https://tc.starrace.eu/ncc-je-to-vobec-mozne-3/ncc-je-to-vobec-mozne-vyzva/

 

Váš súhlas POTVRĎTE!

E-mailom dostanete odkaz na potvrdenie vášho podpisu. 


Transparentná cyklistika    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Transparentná cyklistika na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook