PETÍCIA ZA MIERNEJŠIE OPATRENIA PRE ZRANITEĽNÉ OSOBY: ZAISTENIE AKO POSLEDNÁ MOŽNOSŤ

Všetci títo ľudia boli na Slovensku pozbavení osobnej slobody kvôli problémom s ich imigračným statusom. Ich mená a krajiny pôvodu boli pozmenené, aby nemohli byť stotožnení, niektorí z nich už na Slovensku nežijú. Pozbavenie osobnej slobody má negatívny dopad na psychické aj fyzické zdravie človeka, neprospieva jeho zdravému vývinu, zvyšuje zraniteľnosť.  

Hamid z Afganistanu má 38 rokov, manželku a 3 deti. Napriek tomu, že mal našetrené peniaze, nestačilo to na preukázania zabezpečenia pobytu rodiny mimo zaistenia, policajti vyžadovali 5.040 eur na osobu na tri mesiace. V zaistení tak rodina strávila skoro 3 mesiace, a deti nechodili riadne do školy.

Fredy zo Somálska strávil v zaistení skoro 3 mesiace spolu s rodinou v čase, keď mal ešte len 16 rokov. Vzali mu laptop, tablet a aj iné osobné veci, stratil všetky obvyklé spôsoby komunikácie s vonkajším svetom. Boli v tom čase jediná rodina v zariadení, jeho mladší súrodenci sa nemali s kým hrať.

Mirzaj z Pakistanu má 45 rokov. So svojimi takmer dospelými synmi strávil v zaistení skoro 5 mesiacov. Chlapci boli nešťastní, zle znášali, že sú zavretí “ako nejakí kriminálnici”. Otec si nevedel poradiť s výkyvmi ich nálad počas zaistenia.  

25-ročný John z Eritrey získal štatút utečenca v Írsku. Neliečené vážne psychické ochorenie vyvrcholilo tým, že sa bez dokladov zatúlal na Slovensko. Svoju situáciu nedokázal slovenským policajtom zrozumiteľne vysvetliť, čo vyhodnotili ako nespoluprácu. Bol zaistený 4 mesiace, čo malo ďalší negatívny dopad na jeho psychické zdravie. Až vďaka ponuke zo strany resocializačnej komunity kňaza Srholca, ktorá Johnovi poskytla útočisko, policajti uložili Johnovi namiesto zaistenia povinnosť trikrát týždenne sa hlásiť na polícii. Liga za ľudské práva hradila jeho psychiatrické lieky, lebo nemal zdravotné poistenie. Jeho stav sa začal postupne zlepšovať. Podobných prípadov s psychickým ochorením sme mali mnoho a bez pomoci spoločnosti Depaul, útulku sv.Lujzy de Marillac, psychiatrov,  psychológov a darcov v Dobrej krajine, ale aj Slovenskej humanitnej rady, by títo klienti museli ostať v zaistení. Nie všetci však majú k dispozícii pomoc charity alebo mimovládky.  

Pán Bassel utekal zo Sýrie. Po traumatických udalostiach doma sa mu po ceste rapídne zhoršil zdravotný stav. V zaistení prišla ďalšia krutá správa, diagnostikovali mu nevyliečiteľné ochorenie v terminálnom štádiu. Po nejakom čase hľadania riešenia, ktorý však musel stráviť v zaistení, mohol Bassel, vďaka pomoci Slovenskej humanitnej rady a hospicu v Nitre, napokon dožiť svoje posledné dni v dôstojnosti, a nie „za mrežami“.  

Pani Babel zaistili policajti vo vysokom štádiu tehotenstva. Po spustení pôrodných bolestí ju policajti odviezli do nemocnice. Po prepustení z pôrodnice prežila matka s novorodencom svoje prvé štyri mesiace života v zaistení. Policajti aj mimovládky pomáhali so všetkými potrebami, podľa ich možností. Vďaka zaisteniu mala prístup k riadnej pôrodnej starostlivosti, mimo zaistenia nemá zdravotné poistenie. Stratu slobody však štát nemôže klásť ako podmienku poskytnutia pomoci.  

29 ročná pani Nuria z Iraku bola zaistená po zdržaní na Slovensku. V čase jej zaistenia neboli v útvare žiadne iné ženy, celé štyri a pol mesiaca tak trávila väčšinu dňa osamote, v ošetrovacej cele síce s lepším štandardom, ale zamknutá. Ak chcela ísť čo i len na toaletu, musela privolať policajtov, aby jej odomkli dvere.  

My, dolupodpísaní, sa spolu s Ligou za ľudské práva, o.z., prihovárame, aby Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky premietlo do legislatívy a do praxe pri zaisťovaní zraniteľných osôb na Slovensku, tieto základné požiadavky:

- Deti nepatria do väzenia. Väzenie nie je vhodným miestom ani pre osoby, ktoré trpia nejakou formou zraniteľnosti alebo majú osobitné potreby.  

- Zákon hovorí, že predtým, než polícia pozbaví tieto osoby slobody, musí zistiť, či by na dosiahnutie sledovaného cieľa nestačili miernejšie opatrenia  (napríklad zaplatenie kaucie, pravidelné hlásenie sa na polícii). Žiadame, aby štát vytvoril materiálne podmienky a zvýšil tak dostupnosť miernejších riešení bez straty slobody pre rodiny s deťmi a iné zraniteľné osoby. Zaistenie by tak bolo až poslednou možnosťou. Počas miernejších opatrení by mali mať zdravotné poistenie.  

- Zaistenie zraniteľných osôb, hlavne detí, má byť čo najkratšie. Presadzujeme, aby zákon určil, že slobodu možno takýmto ľuďom odňať len na určitý maximálny počet hodín.  

- Chceme, aby podmienky a režim zaistenia boli čo najlepšie a nepripomínali väzenie. Zaistení cudzinci nie sú kriminálnici. Deti by mali riadne chodiť do školy.

15-infografika-versus.jpg

Petíciu zostavila: Liga za ľudské práva, o.z., sídlo Baštová 5, 811 03 Bratislava


JUDr. Zuzana Števulová, predsedníčka Ligy za ľudské práva, o.z.    Kontaktujte autora petície